Krojované hlídky ministrantů u Kristova místa posledního odpočinku v Dolním Němčí jsou novodobou tradicí, kterou tam založil na začátku svého působení ve farnosti p. Ladislav Švirák.

Bílá sobota je v křesťanském kalendáři prostředním dnem velikonočního trojdenní.

To začíná na Zelený čtvrtek, pokračuje Velkým pátkem a Bílou sobotou a vrcholí Velikonoční vigilií ústící do nedělího Zmrtvýchvstání Páně.

V západní církvi je zvykem během Bílé soboty konat tzv. bdění u Božího hrobu. Bílá sobota liturgicky končí okamžikem zahájení obřadů noční bohoslužby zvané Velikonoční vigilie, která již zahajuje slavení neděle Bílé soboty Zmrtvýchvstání Páně.

Bílou sobotou končí postní doba.