„Tuto změnu jsme letos udělali proto, aby lidé mohli být rozptýleni s rozestupy po celém kostele a přitom pěkně na Boží hrob viděli,“ prozradil duchovní správce dolněmčanské farnosti Petr Hofírek. Letos tomu bylo jinak také v případě hlídání Božího hrobu krojovanými ministranty s lampami v ruce.

„Namísto po dvou, jako v minulosti, strážili v půlhodinových intervalech po jednom,“ dodal Petr Hofírek. Příchozí museli také respektovat nařízení o maximálním počtu osob uvnitř kostela, tedy dvaceti. Zajímavostí z okolí kostela je Křížová cesta čtrnácti zastavení, vytvořená z ručně vyrobených křížů. Ty jsou dílem dětí z Misijního klubka pod vedením Martiny Smetanové a Jany Fibichrové.

Tradici krojovaných hlídek ministrantů u Kristova místa posledního odpočinku v Dolním Němčí založil na začátku svého působení ve farnosti p. Ladislav Švirák. V západní církvi je zvykem během Bílé soboty konat tzv. bdění u Božího hrobu.

Bílá sobota liturgicky končí okamžikem zahájení obřadů noční bohoslužby zvané Velikonoční vigilie, která již zahajuje slavení nedělního Zmrtvýchvstání Páně. Bílou sobotou končí katolíkům postní doba.