Petr Přádka odchází do Prahy, odkud bude jako nejvyšší představený Tovaryšstva Ježíšova v naší zemi řídit řád jezuitů, do něhož patří také papež František.

Josef Čunek, který je mimochodem bratrem současného hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, přichází na Velehrad z jiného, pro Moravany významného poutního místa, ze Svatého Hostýna. To mají spolu s poutním Velehradem také ve správě jezuité.

„ S účinností od 1. února ustanovuji P. Josefa Čunka administrátorem římskokatolické farnosti Velehrad,“ přečetl v bazilice rozhodnutí arcibiskupa Jana Graubnera Josef Říha, děkan uherskohradišťského děkanátu, kam farnost Velehrad také patří.

Josef Čunek se narodil 6. června 1955. Do jezuitského řádu vstoupil tajně v roce 1979 ovlivněn již zesnulým slovenským jezuitou Jozefem Porubčanem a fascinován myšlením P. Pierra Teilharda de Chardin SJ. Po studiích filozofie a teologie v Litoměřicích byl v roce 1985 vysvěcen na kněze. Sloužil v mnoha moravských farnostech, mimo jiné také v Lidečku. Po revoluci působil krátce ve Vatikánském rozhlase a jako socius magistra noviců v Kolíně. Poté absolvoval třetí probaci v Polsku a 31. července 1996 složil v Praze slavné sliby. V tomtéž roce se stal magistrem noviců českého a posléze česko-slovenského noviciátu.

Dlouhou dobu působil jako rektor kostela sv. Ignáce v Praze a představený tamější komunity. Od 1. srpna 2016 byl rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně a představeným tamní jezuitské komunity. V září 2018 se přestěhoval na Svatý Hostýn, kde doposud působil jako rektor baziliky a superior komunity.

Letošní král David Chaloupka s rodiči, sestrou, dědečkem i babičkou.
VIDEO: Vlčnovským králem bude malý fotbalista David Chaloupka