Nepřišli na něj sice čtyři opoziční zastupitelé, za to se dostavilo mnoho odpůrců současného vedení. Napjatá atmosféra byla patrná od začátku, kdy padaly ironické poznámky. Hned v úvodu vyzval Lubomír Novotný přítomné čtyři zastupitele a jednoho, v té době, čekatele k rezignaci. „Nechceme po vás nic jiného než odstoupení a nové volby. Pokud v nich uspějete, budeme to respektovat," mluvil Lubomír Novotný za snad všechny přítomné.

Od minulého zasedání do toho pátečního rezignovali na svůj post dvě zastupitelky. Jedním z prvních bodů jednání bylo právě složení slibu dvou nových zastupitelů. To se podařilo jen z části, slib podepsal pouze Petr Fridrich. Tatiana Perničková, která měla nahradit sesazenou místostarostku Jarmilu Kasperovou, se z jednání omluvila. Zastupitelstvo rovněž stanovilo termín referenda, jež se uskuteční o volebním víkendu 7. a 8. října. Jednání několikrát přerušilo skandování přítomných obyvatel. Ti se pohoršovali především nad tím, že zasedání není ve čtyřech usnášeníschopné. Přítomný byl na pozvání starosty poslanec Antonín Seďa. Ten vyjádřil obavu o osud Podolí. „Tato situace je špatná a odnesou to pouze obyvatelé," uvedl poslanec s tím, že vedení obce doporučoval, že je nutný nějaký kompromis.

Jednání zastupitelstva přecházela ve čtvrtek beseda s odborníkem o místním referendu. V čele před občany seděli senátor Zdeněk Papoušek, poslanec a místopředseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petr Gazdík, europoslanec Stanislav Polčák a členové přípravného výboru pro konání místního referenda. Poslanec Petr Gazdík podle Jiřího Trávníčka, jednoho z předních představitelů protestů proti současnému vedení, veřejně řekl, že díky nezákonnému postupu zastupitelů na 20. zasedání zastupitelstva nemůže on sám ctít jako starostu Jaroslava Hastíka a všem řekl, že by chtěl pozdravit starostku obce paní Janu Rýpalovou. Připomněl, že se čeká na stanovisko Ministerstva vnitra ve věci stížnosti 267 občanů na nezákonnost 20. zasedání zastupitelstva. Jediný, kdo se z pučistů přihlásil o slovo byl Vladimír Mana, který opakoval své teze o tom, že není referendum nutné, zvláště pak upozorňoval na dopady referenda na obec.