„Každý zmalých idospělých návštěvníků si našel na jarmarku to své. Někdo zabijačku, jiný kulturní program, další třeba zamířil na rukodělné dílničky, nebo si koupit drobné dárečky. Aprávě tím vším byl jarmark pěkný,“ nechala se slyšet Heda Tomešková zBoršic.

„Široké veřejnosti jsme se snažili připravit nejen jarmark, ale ipřitažlivý kulturní program na pódiu,“ sdělila Helena Veselá, jedna zorganizátorek akce oznamující příchod Mikuláše, kterou uspořádal boršický obecní úřad.

Návštěvníci tu mohli vidět vystupovat dechovou hudbu Boršičanku, folklorní soubor Pentla a Pentlička, Boršickou scholu, Stoprounské vinaře, děti ze základní školy a mateřinky.

Vprůběhu kulturního pořadu, který víc než třem stovkám návštěvníků přiblížil atmosféru blížících se Vánoc, požehnal boršický kněz Anton Kasan adventnímu věnci a starostovi obce Romanu Jílkovi se na něm navzdory větru podařilo zapálitsvíci.

Dveře dokořán byly vsobotu odpoledne otevřeny od boršické radnice.

„Vystavili jsme vní 83betlémů zpapíru, vlny, perníku, keramiky, dřeva a jiných materiálů. Betlémy od občanů znaší vesnice jsme shromažďovali celý měsíc,“ prozradil boršický radní Josef Franta.

Jako známý folklorista, muzikant a pěstitel vína si pak na pódiu zapěl sboršickými Stoprounskými vinaři.

Návštěvníci radnice si mohli prohlédnout nejen vystavené betlémy, ale také si zalistovat třinácti obecními kronikami, znichž ta nejstarší pochází zroku 1925.Kdispozici jim byla také fotodokumentace ke kronikám, různé plakáty a tiskoviny.

„Výstava kronik potrvá do 21.prosince, a to každou středu. Vlednu si mohou kroniky prohlédnout jen skupinové návštěvy,“ sdělila kronikářkaobce

Petra Víchová.

Pomyslnou tečku za velkým boršickým jarmarkem udělala po setmění krátká ohnivá show, která navodila příjezd Mikuláše a jeho doprovodnésuity.

ZDENĚK SKALIČKA