Jejich život měl být srovnatelný se životem jejich vrstevníků bez postižení, a to ve všech oblastech žití.

„Obec koupila v roce 2016 zchátralý dům, který od června do srpna loňského roku přestavěla na chráněné bydlení se dvěma bezbariérovými bytovými jednotkami pro šest osob se zdravotním postižením, a to v souladu s metodikou poskytovatele dotace IROP a požadavky materiálně technického standardu pro služby sociální péče,“ řekl místostarosta Boršic Petr Dula k novému objektu, jehož cílem je poskytnout hendikepovaným ženám smysluplný život v podmínkách, které jsou v obci běžné. 

„Spolupráce s obcí byla vynikající. Jsme vděčni starostovi, místostarostovi i zastupitelstvu obce, že podpořili průkopnický projekt v oblasti transformace pobytových služeb, a to především v tom, že se postarali o zajištění vhodného bytového prostoru pro provozování služby chráněné bydlení. Bez jejich vynikající spolupráce bychom se neobešli a patří jim za ni náš velký dík,“ ocenila součinnost s obcí Marie Fremlová, zástupkyně ředitele Sociálních služeb Uherské Hradiště. 

Ty budou novou sociální službu poskytovat v pronajatých prostorách objektu chráněného bydlení, nacházejícím se v běžné obecní zástavbě, a to za čisté měsíční nájemné 15 tisíc korun. Nájemní doba byla sjednána na dobu určitou do konce října 2029.

Vynikající spoluprací s obcí byl nadšený nejen hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, krajská radní Michaela Blahová, ale také zástupce ministerstva práce a sociálních věcí Jan Vrbický, kteří se slavnostního otevření a požehnání chráněného bydlení boršickým farářem P. Antonem Kasanem zúčastnili.

Chráněné bydlení v Boršicích bude od 1. listopadu využívat jedna klientka z Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum a pět klientek z Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice. „Tyto klientky doposud žily v domovech pro osoby se zdravotním postižením, které poskytují služby osobám s mentálním postižením. Některé z nich v těchto ústavních zařízeních strávily celý svůj dosavadní život. Tři z nich dokonce nikdy nepoznaly svoji rodinu,“ prozradila vedoucí chráněného bydlení Eva Copláková.  

Vybudování chráněného bydlení si vyžádalo 11 milionů 403 tisíc korun, dotace činily 10 milionů 40 tisíc korun a z vlastních zdrojů obce byl na zřízení objektu vynaložen bezmála milion 400 tisíc korun.