„Vedle Popelků byla vdaná moje sestra, a když jsem se doslechl, že tam padla bomba, běžel jsem se podívat, jestli žije, nebo co se stalo. Nepamatuji si, ve kterém roce to bylo, jen vím, že dopadla k silnici před domek bez výbuchu a vytvořila tam pětimetrový kráter,“ listuje vzpomínkami Josef Zámečník.

Na dně kráteru byl podle něj trychtýř i s dírou po té bombě.

„Ta zmizela v dutině pod trychtýřem,“ vzpomíná Josef Zámečník s tím, že jako 14letý kluk tehdy i s kamarády kamením zkoušeli, jak hluboká by dutina pod trychtýřem mohla být.

„Vždycky, když jsme tam kámen hodili, dlouho nebylo slyšet nic, až pak to žbluňklo, jak šutr dopadl do vody. Bomba prostě musela propadnout do té vody. Kdoví kam až spadla. Možná tam byla stará studně nebo nějaká tůně, kterou tam vytvořil potok, který tehdy opodál protékal,“ upřesňuje pamětník.

Hledání letecké pumy ve Strání, 24. srpna 2020
VIDEO: Manévry kolem hledání letecké pumy ve Strání. Podívejte se