Od 10. hodiny se na malém hřbitůvku ve Vápenicích za obcí Salaš, jemuž vévodí památník s nápisem lidé, bděte,

začala odvíjet osmihodinová vzpomínková akce s názvem Velehrad – Salaš 1945/2019. V blízkosti zurčícího potůčku Salaška, kde bylo 29. dubna 1945 německými provokatéry, vydávajícími se za partyzány, bestiálně zavražděno

dvacet bezbranných dobrovolníků, až na jednoho všichni občané Salaše, se konal pietní akt k uctění jejich památky.

„Oni se dobrovolně rozhodli, že pomohou partyzánům bojovat proti německému nacismu. Pod dávkami samopalů ale ve Vápenicích umíral syn vedle otce, bratr vedle bratra den před osvobození Salaše,“ připomenul salašskou tragédii předseda okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Jan Štokman.

Také v krátkých projevech učitelky hradišťského gymnázia Miroslavy Polákové, jejího studenta Filipa Mráčka, ale i starostky Salaše Jitky Točkové zazněla vzpomínka na zločinnost a zbytečnost vraždy dvaceti lidí, kteří umírali den před osvobozením obce.

„Celodenní program s mottem Zapomenutí osvoboditelé a zavržení partyzáni, jsme uspořádali pro širokou veřejnost po dohodě s obcemi Velehrad a Salaš letos proto, že příští rok, kdy si připomeneme 75. výročí osvobození naší vlasti, bychom podobnou akci, jaká tu probíhá dnes, nemohli uskutečnit,“ ospravedlnil se Jiří Tesař, předseda spolku Vize70plus, který akci zinscenoval.

Podotkl, že o akce podobného druhu bude v příštím roce ze strany měst a obcí velký zájem. Rozhodně by se podle něj nepodařilo zajistit účast bezmála sedmdesáti členů klubů vojenské historie v dobovém oblečení a s historickými zbraněmi, tak jako tomu bylo v sobotu.

Účastníci akce, mezi nimiž byl třiadevadesátiletý Ladislav Verner, poslední žijící příslušník partyzánského oddílu Olga, jeden z jeho zakládajících členů, se pak mohli alespoň částečně vžít do atmosféry konce II. světové války na Salaši a ve Velehradě. Při bojových ukázkách mezi Vápenicemi a někdejší Kovářovou hájenkou na Salaši, v lokalitě Kotlí a centru Velehradu byly vystříleny stovky nábojů a zazněla řada výbuchů.

„Nenechala jsem si ujít nejen přestřelky mezi Němci, partyzány a rumunskými vojáky, ale ani předání zajatého německého generála Dietricha von Müllera sovětské armádě a setkání s partyzány oddílu Olga s odborným výkladem,“ svěřila se Velehraďanka Jarmila Novotná.