Severně nad městem se nalézá Hradská niva, kde stávaly mohutné duby (k jednomu z posledních tří údajně chodil i T. G. Masaryk). Lokalitou vedla důležitá obchodní cesta a nacházelo se tam rozsáhlé pohanské pohřebiště.

Bojkovice jsou zřejmě patronymickým názvem po zakladateli Bojkovi a první osídlení lze určit do 10., nejpozději 11. století. V současnosti vedení radnice pracuje na rozšiřování infrastruktury města a zvelebování jednotlivých jeho částí.

„Bezesporu největším projektem nejenom minulého roku, ale i desetiletí, byla celková rekonstrukce městského koupaliště. Tento projekt měly v téměř všech volebních programech skoro všechny kandidující subjekty. A po dvaceti letech se to konečně podařilo. Bojkovice získaly moderní areál, který si vzhledem své velikosti zajisté zaslouží,“ vyjádřil se starosta Bojkovic Petr Viceník.

Na návštěvě v Bojkovicích. Starosta Petr Viceník
Starosta Bojkovic: Společnost po covidu se stala souborem izolovaných jedinců

Už běžící aktivitou je výstavba centrálního parkoviště za městským úřadem, které bude využitelné nejenom pro návštěvníky centra a městského úřadu, ale i pro přilehlou vlakovou zastávku, která se skrze něho propojí bezpečně s centrem.

Vzniknout tam podle Viceníka má téměř 60 parkovacích míst, včetně čtyř dobíjecích stanic pro elektromobily. Projekčně se pak chystá revitalizace sídliště Mánesova II a Bezručovu čtvrť.

„Pro další rozvoj města je naprosto esenciální vytvoření nových stavebních míst pro bytové a rodinné domy. Jako v podstatě jediná možná lokalita je vybrán areál bývalého motokrosu, který je celý v majetku města. Bohužel se nám nedaří najít shodu při probíhající změně územního plánu s dalšími zúčastněnými složkami,“ naznačil starosta.

Cimbalistka a umělecká vedoucí Danaje Magdalena Múčková.
Benefiční koncert CM Danaj podpoří hospic Antonínek

Nepřehlédnutelnou dominantou Bojkovic je zámek Nový Světlov, který je viditelný snad ze všech směrů, kterými se dá přijet do města. Zámek byl před více než 15 lety odkoupen v dražbě a má svého privátního majitele.

„Majitel se snažil z něho vytvořit kulturní centrum celého regionu. Tento záměr se však nezdařil a teď je zámek využíván jako hotel. Město využívá jeho prostory jako obřadní síň pro svatební obřady,“ doplnil Petr Viceník.

Bojkovice můžou návštěvníkům nabídnout také prohlídku Muzea Bojkovska. Novinkou pro letošní turistickou sezónu je tam například nová šindelová střecha v expozici bydlení na Bojkovsku v 19. století.