„Výcvik myslivců při zacházení s loveckými zbraněmi a cvičné střelby z nich probíhají od jara do podzimu nejen na střelnici Okresního mysliveckého spolku (OMS) Uherské Hradiště v Salaši, ale také na střelnicích, které jsou majetkem mysliveckého sdružení Záhorovice a Niva Bojkovice. Výcvik ve střelbě se koná na zmíněných střelnicích proto, aby myslivec-střelec dovedl zasáhnout zvěř v jakýchkoliv podmínkách a aby ji vždy zasáhl tak, aby zhasla pokud možno okamžitě,“ objasnil předseda OMS Uherské Hradiště Karel Blahušek. K tomu je podle něj třeba bystrého postřehu, rychlého rozhodnutí a okamžité reakce. Tyto vlastnosti nejsou každému dány, cvikem se však dají u většiny lidí vypěstovat, a je možno dosáhnout tak určitého stupně střelecké dovednosti.

„Na naši výzvu reaguje z roku na rok více mysliveckých sdružení. V rámci okresu se cvičných střeleb zúčastňuje přes 80 procent z více než šestnácti stovek myslivců v okrese. Kromě cvičných střeleb jsou na mysliveckých střelnicích pořádány veřejné soutěže. Je to kupříkladu střelba na baterii, loveckém kole, skeetu, na vysoké věži či střelba na běžícího zajíce. Ze strany myslivců jsou střelby a soutěže hojně navštěvované, což mě mile překvapuje. Podívám-li se do kalendáře na bojkovické střelnici, najdu málokdy od jara do podzimu volný termín, kdy se na ní v sobotu nebo v neděli nestřílí,“ tvrdí Blahušek.

Vysokou sportovní a také mysliveckou úroveň měl v Bojkovicích Střelecký den, který se před časem uskutečnil za finanční podpory Zlínského kraje a pod záštitou hejtmana Libora Lukáše, rovněž nimroda. Střeleckého závodu se zúčastnila široká myslivecká i nemyslivecká veřejnost. „Střelecká dovednost, s níž jsme se na střelnici setkali, se jistě kladně promítne i při lovu na drobnou a spárkatou zvěř. Ti, kdo umějí střílet na asfaltové terče, umějí svým způsobem střílet i při vlastním lovu v revíru,“ uzavřel Blahušek.