Odpůrci provozu chtěli prezentovat své obavy z možné havárie, která by podle jejich mínění mohla ohrozit prakticky celé město.

„Pracuje se tam s vysoce výbušným isobutanem. Navíc se domnívám, že se tam skladuje větší množství této látky, než je na obydlenou zónu patřičné. Chtěli bychom, aby část provozu přestěhovali někam za obec,“ vysvětlil své obavy jeden z kritiků továrního provozu a člen petičního výboru Jaroslav Stehlíček. Jak dále poznamenal, setkání ale nepřineslo prakticky žádné výsledky. „Starosta se nijak nevyjádřil a naše úsilí o změnu věcí nepodpořil. Představitelé Statestrongu nám jen sdělili, že naše stížnosti projednají s vedením společnosti, které sídlí v Irsku. Žádné datum, kdy nám odpověď budou tlumočit, ale nesdělili,“ krčí rozpačitě rameny Stehlíček.

Starosta Bojkovic František Slavíček naopak považuje setkání za přínosné. „Jsem rád, že k této schůzce došlo. Své názory tam prezentovali nejen představitelé Statestrongu, kteří vyjádřili ochotu všem pochybovačům svůj provoz ukázat, ale i zástupci kraje,“ poznamenal starosta.

Ten informoval, že jednatel Statestrongu považuje požadavek přemístění nádrží s výbušnými látkami za větší nebezpečí než jejich přítomnost v zabezpečené části podniku. Další schůzka se podle Slavíčka uskuteční pravděpodobně až poté, co irské vedení podniku odpoví na všechny připomínky.
Částečného řešení svých požadavků ale odpůrci Statestrongu již v nedávné minulosti dosáhli. Představitelé podniku například souhlasili s odstavováním cisteren s isobutanem mimo obydlené zóny a důsledným dozorem nad pohybem vozů s hořlavými a výbušnými látkami.

Bojkovická továrna má údajně některé drobné bezpečnostní nedostatky. Toto tvrzení se objevilo v odborném vyjádření profesora Pavla Danihelky z Vysoké školy báňské v Ostravě. O jeho posudek bezpečnosti Statestrongu požádali zástupci Městského úřadu Bojkovice v souvislosti s opakovanou kritikou a peticí, kterou jim adresovali stěžovatelé.

„Viděl jsem průvodní dopis od pana Danihelky, ve kterém se zmiňuje o tom, že situace není kritická, nicméně nevylučuje, že může být velmi vážná,“ podotkl Jaroslav Stehlíček.

Členové Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje upozornili, že obavy ohledně Statestrongu nejsou na místě.

„Kontroly bezpečnosti provozu a dodržování platných norem se v areálu firmy Statestrong provádí jednou ročně. Žádné závady ale doposud kontroloři nezjistili. Firma v Bojkovicích působí od roku 1999, její provozy jsou prakticky nové a provoz je velmi dobře zabezpečený,“ vysvětlil mluvčí krajského hasičského sboru Ivo Mitáček.

Představitelé Statestrongu svůj komentář ke schůzce s odpůrci provozu a městskými úředníky neposkytli.