Římskokatolický kostel svatého Vavřince, Bojkovice
24. prosince v 15.00 mše pro děti, ve 20.00 půlnoční mše
25. prosince mše v 6.45 a v 9.30
26. prosince mše v 6.45 a v 9.30

Římskokatolický kostel svatého Vavřince, Hluk
24. prosince v 15.00 hodin mše pro děti a rodiče, ve 24.00 hodin tradiční půlnoční mše
25. prosince mše v 8.00 a v 10.30
26. prosince mše v 8.00 a v 10.30

Římskokatolický kostel svatého Michaela Archanděla, Staré Město
24. prosince ve 24 hodin půlnoční mše
25. prosince mše v 8.00 hodin a v 10.00 hodin
26. prosince mše v 7.00 a v 9.00, v 15.00 hodin vánoční hra Hvězda nad supermarketem

Římskokatolický farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Uherský Brod
24. prosince ve 24 hodin půlnoční mše
25. prosince mše v 6.00, 7.00 a 10.15
26. prosince mše v 7.00 a v 10.15

Římskokatolický klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Uherský Brod
24. prosince ve 22.00 půlnoční mše
25. prosince mše v 8.45 a v 17.30
26. prosince mše v 8.45 a v 17.30

Římskokatolický farní kostel Františka Xaverského, Uherské Hradiště

24. prosince v 15.00 mše pro děti, rodiče, seniory a nemocné, ve 22.00 půlnoční mše
25. prosince mše v 8.30 a v 10.00
26. prosince mše v 8.30 a v 10.00

Římskokatolický klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, Uherské Hradiště
24. prosince ve 24 hodin půlnoční mše
25. prosince mše v 7.00 hodin a v 18.00 hodin
26. prosince mše v 7.00 hodin a v 18.00 hodin

Hřbitovní kaple v Uherském Hradišti-Mařaticích
25. prosince mše v 10.30

Římskokatolický kostel svatého Ondřeje, Uherský Ostroh
24. prosince ve 22.30 půlnoční mše
25. prosince mše v 7.30 a v 10.30
26. prosince mše v 7.30 a v 10.30

Římskokatolický kostel svaté Rodiny, Luhačovice
24. prosince v 15.30 dětská mše svatá, ve 24 hodin půlnoční mše svatá
25. prosince v 8.30, 10.15 a 17.00 mše svatá
26. prosince v 8.30, 10.15 a 17.00 mše svatá, v 16.00 živý betlém

Římskokatolický kostel svatého Bartoloměje, Napajedla
24. prosince ve 24.00 hodin půlnoční mše svatá
25. prosince v 8.00 a 18.00 mše svatá
26. prosince v 8.00 mše svatá

Poutní místa v kraji

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn
24. prosince v 7, 9.15, 15.30 hodin
25. prosince v 7.15, 9.15, 11 a 13 hodin
26. prosince v 7.15, 9.15, 11 a 13 hodin

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, Velehrad
24. prosince v 7.30 hodin mše svatá a ve 24 hodin půlnoční mše svatá
25. prosince v 7.30, 10 a 15 hodin mše svatá
26. prosince v 7.30 a 10 hodin mše svatá