„Žijí u vodárenské nádrže na potoce Kolelači, kde mají hnízda. Kdo jde kolem, vidí tam okousané a popadané stromy, které po nich zůstávají," poznamenal bojkovický rybář Radek Mikeska.

Stopy bobřích zubů nesou také olše a vrby v Drslavicích. „Poškozené stromy jsme zaznamenali hlavně v místě přítoku potoka Holomně do Olšavy," potvrdil starosta Drslavic Rostislav Mihel.

Minimálně jedno zvíře, které podle tamních rybářů dosahuje úctyhodných rozměrů, se pohybuje u „štěrkáče" v Topolné, kde mu padlo za oběť několik mladých stromů.

„Sice už v tomto místě takřka nemá co zlikvidovat, ale přehryzal tři čerstvě vysazené stromky. Na ně rybářům nevystačilo oplocení a než ho zajistili, bylo po stromech. Bobří zuby jsou jako nůžky," popsal Ladislav Botek, starosta Topolné, kde bobři opakovaně ničili porost a stavěli hráze už v minulých letech.

Podle Gabriely Tomíčkové, mluvčí Povodí Moravy, jež má situaci na starosti, přesný výskyt bobrů záleží na břehovém porostu. „Ten mu chutná, takže zvíře migruje, a je proto každý rok někde jinde. Aktuálně se vyskytuje prakticky už v celém povodí Olšavy i Moravy," uvedla Gabriela Tomíčková.

Možnosti, jak stromy uchránit, jsou však velmi omezené. „Bobr je chráněný, takže jej musíme tolerovat," pokrčila rameny Gabriela Tomíčková. Zásahu se bobři nevyhnou až v případě, kdy si vytvoří nory v ochranných hrázích nebo sami ve vodních tocích hráze vytvoří. „V těchto případech hrozí povodňové nebezpečí při protržení hrází a s tím související škody, které mohou jít až do stovek milionů korun," upozornila mluvčí Povodí Moravy.

V přírodě jsou přitom bobři vítaným návštěvníkem. „Přirozeně omlazují břehový porost tam, kde se o to nestarají lidé. Navíc v okousaných stromech, které spadnou, žijí různé druhy hmyzu, které se nikde jinde nevyskytují," připomněl klady bobřího výskytu odborník na tyto živočichy Vlastimil Kostkan z Univerzity Palackého v Olomouci.

Bobr evropský se na území jižní a východní Moravy plošně šíří už více než dvacet let. Ačkoliv se jedná o chráněného živočicha, vyhláška Zlínského kraje z roku 2013 oprávněným osobám povoluje likvidovat jeho nory a bobří hrady i hráze.

„Výjimku lze uplatnit od 1. března do 15. dubna a od 1. srpna do 31. října. V případě ohrožení veřejného zdraví či jiného veřejného zájmu nebo možnosti vzniku závažných majetkových škod časové omezení neplatí," stanovuje vyhláška, kterou vydal odbor životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje.

V případě škod způsobených bobry mohou obce požádat Zlínský kraj o jejich proplacení. Zdrojem financí je v tomto případě státní rozpočet.