V uherskohradišťské základní škole Sportovní patří středeční odpoledne rodičům, jejichž ratolesti letos v září poprvé prohnou svá záda pod aktovkou. Dnem otevřených dveří „pokomensku" nazvaným Přijďte, budeme si hrát žije celá budova. Blíží se totiž únorové zápisy do prvních tříd a zájemce o vzdělání, kteří mají možnost výběru, je potřeba řádně nalákat. V počítačové učebně tak běží výukové programy, v hudebně se muzicíruje, tělocvičnu obsadili florbalisté a chodbě dokonce vévodí veliký skákací hrad.

„Naší předností je samozřejmě nabídka sportovních tříd od třetího do devátého ročníku. Kromě fotbalové a všesportovní ale mohou žáci navštěvovat i třídu nesportovní," uvedl ředitel školy Milan Melichárek.

Děti tady mají v rozvrhu napsaných pět hodin tělocviku týdně, řada pedagogů zároveň působí na trenérských postech ve spřízněných sportovních oddílech, z nichž nejvýznamnějším je 1. FC Slovácko. „Školu už navštěvuje starší z mých synů, takže mladšího Radka sem zapíši také. Jsem se školou spokojená," podotkla Jana Sýkorová z Uherského Hradiště.

Také další školy ve městě se snaží na rodiče a jejich ratolesti zapůsobit co nejlepším dojmem, aby jejich první ročníky nebyly od začátku školního roku prázdné. Na den otevřených dveří můžete vyrazit kamkoliv.

Nejžádanější hradišťská základní škola UNESCO dokonce uspořádá pro budoucí prváky předškolácké skupinky. „Jsou bezplatné. Jejich cílem je odstranit obavy z neznámého školního prostředí a posilovat u dětí pozitivní vztah ke škole. Vede je školní psycholožka," informoval ředitel ZŠ UNESCO Jan Vorba.

Škola, která žáky už od první třídy vede především ke studiu cizích jazyků, svůj zápis pojmenovala jako Pohádkový svět. „Děti tak v přátelském prostředí předvedou své dovednosti a prožijí den, po kterém se budou do první třídy jistě těšit," dodal Jan Vorba s tím, že pro školní rok 2013/14 počítá s naplněním tří prvních tříd.

Individuální přístup k žákům, přehledný systém týdenních plánů či zisk titulů Ekoškola a Škola pro demokracii, to jsou trumfy ředitele ZŠ Za Alejí Vratislava Brokla. „Nabízíme také adaptační pobyt pro předškoláky, kterým končí prázdniny. Jedou na něj společně s rodiči. Slouží nejen k adaptaci dětí na nový kolektiv, ale také k seznámení rodičů mezi sebou, rodičů s učiteli, vychovatelkami i vedením školy," doplnil ředitel Brokl.

Kromě dvou až tří klasických prvních tříd v září Za Alejí otevřou nově také montessori třídu. Ta bude jedinou svého druhu na území okresu. „Klíčovým principem pedagogiky podle Marie Montessori je vlastní objevování poznatků samotným dítětem. Potřeba učit se, porozumět okolí, vyznat se v souvislostech je v nás zakódována přímo geneticky. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj a využít senzitivní fáze každého dítěte," popsal Vratislav Brokl v našich končinách doposud nezvyklou metodu.

Se zaplněním dvou tříd prváků počítají v ZŠ Větrná na sídlišti Východ. U zápisu je čeká vědátorské bádání. „Pojali jsme ho nezvyklou formou ve stylu Moje první pokusy z fyziky a chemie. Žáčci se seznámí s elektrickým obvodem nebo statickou elektřinou na balonku, vše samozřejmě bude přizpůsobeno myšlení šestiletého dítěte," prozradila ředitelka školy Marie Leitgebová. Na Větrné se věnují především hned několika cizím jazykům, anglicky je možné se učit už od první třídy.

Podle údajů z matriky by letos k zápisu do prvních tříd mělo dorazit 238 dětí z Uherského Hradiště a jeho místních částí. Předpoklad však nakonec nemusí odpovídat skutečnosti. „Konečné číslo ovlivňují faktory jako nenahlášené přestěhování a přechodné bydliště nebo odklady. Reálně by mělo přijít dětí více," upozornila vedoucí odboru školství a sportu hradišťského městského úřadu Dana Stojnová.

Kdy jsou v Hradišti zápisy?

ZŠ UNESCO: 7. a 8. 2. od 14.00 do 17.00 (V Měšťanské besedě – Hradební 189)

ZŠ Za Alejí: 8. 2. od 14.00 do 17.00; 9. 2. od 9.00 do 12.00 (Montessori třída 8. 2. od 9.00 do 17.00)

ZŠ TGM Mařatice: 8. 2. od 13.00 do 17.00

ZŠ Větrná: 7. 2. od 13.30 do 16.30; 8. 2. od 13.00 do 17.00

ZŠ Sportovní: 7. 2. a 8. 2. od 14.00 do 17.00

ZŠ Jarošov: 8. 2. od 14.00 do 17.00

Nezapomeňte s sebou vzít svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.