Uherskohradišťská radnice totiž přichystala plány na využití této lokality. Jako kolem každého velkého záměru se také v případě projektu Park Rochus vynořily otázky, spekulace a matoucí informace. Řadu z nich se v rozhovoru pro Slovácký deník pokusil vyjasnit a uvést na pravou míru ředitel společnosti Park Rochus Jan Blahůšek.

Na Rochusu má vzniknout park, o němž bylo napsáno už mnoho slov. Co to však znamená pro mne jako obyvatele Slovácka? Bude tam stát nějaká rezervace? Nebo to bude muzeum? Nebo si tam budu moci zajít po nedělním obědě na procházku s rodinou?

Žádná rezervace, žádné kamenné muzeum! Park Rochus má být především přírodní oázou, která na 65 hektarech nabídne poutavý výletní cíl. Upravené stezky, lavečky, informační tabule, ale hlavně permanentní péči o doposud neudržovanou lokalitu začleněnou do systému Natura 2000 doplňujeme o muzeum v přírodě, které v okrajové části parku bude budoucím generacím připomínat způsob života na slovácké dědině a jeho souznění s přírodou a jejími principy.

Plán je asi teprve na papírech. Kdy se tedy opravdu pustí dělníci do práce?

Není pravda, že jsou naše plány teprve na papírech. V rámci revitalizace celého území došlo již například k výsadbě původních odrůd ovocných stromů nebo jsme zahájili ekologicky šetrnou údržbu lokality pastvou ovcí. Postupně území čistíme od černých skládek a podobných navážek. V tuto chvíli usilujeme o získání dotace z regionálního operačního programu, která by mohla naše úsilí posunout mílovými kroky kupředu. Pokud uspějeme, do práce v terénu se pustíme začátkem příštího roku.

Co tam tedy vyroste jako první budova či stavba?

Především budeme pokračovat v revitalizaci celého území. Uspějeme-li v dotačním řízení, zrekonstruujeme příjezdovou cestu, vybudujeme základní infrastrukturu včetně zasíťování, upravíme cestu až ke kapli svatého Rocha a položíme základní kámen muzea v přírodě v podobě čtyř historických objektů a přírodního amfiteátru.

Vznik parku provází i negativní hlasy. Bojí se poničení tamní přírody velkým přílivem lidí. Jak zajistíte, aby tamní unikátní flóra nebyla dotknuta? Skutečně ji dokážete ochránit?

Tuto argumentaci nechápu. Rochus byl dlouhou dobu vojenským cvičištěm. Dnes je přísně chráněn podle pravidel evropsky významných lokalit Natura 2000, kterým se podřizují absolutně všechny činnosti, které v rámci parku Rochus provádíme a i v budoucnu provádět budeme. Několik nezávislých posudků navíc potvrdilo, že při dodržování těchto pravidel nemůže ani v maximalistických úvahách dojít k ohrožení tamní přírody. Ba naopak ji plánované aktivity mohou prospět.

Trnem v oku se stala parkovací místa, která na Rochusu mají vzniknout. Kolik jich tam tedy bude? Skutečně 300?

Jediné parkoviště, které je dnes skutečně naplánováno, je na konci panelové příjezdové cesty a pojme 28 aut. Žádné další parkoviště není v tuto chvíli projektováno. Mrzí mě, že je nám stále podsouváno, že chceme z Rochusu udělat obří sídliště s velkými parkovišti. To tak prostě není. Ano, v rámci úvodních ideových a některých dílčích odborných studií se řešilo, kde by mohli v budoucnu parkovat lidé, pokud by se návštěvnost a obliba přírodního areálu a muzea přiblížila současnému stavu, jaký má například Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Chápu to tak, že je to prostě teorie?

Ano. Je to jenom teorie, úvaha a hledání možného řešení, kdyby taková situace nastala. V rámci konkretizace jednotlivých etap výstavby dochází v průběhu celé přípravy s ohledem na finanční možnosti i názory veřejnosti k některým proměnám těchto úvah. Nelze je proto považovat za skutečný obraz budoucího stavu. Především chci ale zdůraznit, že veškerý další rozvoj parku Rochus podléhá rozhodnutí správní rady, v níž má město většinu. Tato rozhodnutí proto budou jistě provázána s postojem volených zastupitelů města, tedy i názorem veřejnosti.

Investoři však něco říkají dnes a něco za rok. Kdo bude dozorovat nad tím, že vámi nyní slibovaný počet míst se nerozroste do stovek? Kdo bude mít odpovědnost za to, aby se z Rochusu nestal obří lunapark?

Naše obecně prospěšná společnost není žádným státem ve státě. Byla založena proto, aby se systematicky starala o revitalizaci, údržbu a všestranný rozvoj této perly Uherského Hradiště. Jak jsem uvedl před chvílí, je řízena správní radou, v níž mají většinu lidé jmenovaní městem. Radnice tak může přímo ovlivňovat nejen další směřování aktivit na Rochusu, ale třeba i tolik diskutovaný počet parkovacích míst. Je však smutné, že se plány na vybudování evropsky unikátního historického parku smršťují na debatu o počtu parkovacích míst a zastírá se tak jeho skutečný význam.

Budete nějak regulovat i počty lidí, které se do této lokality budou moci podívat? Tedy ve vztahu k možnému ohrožení přírody?

Za prvé. Ani maximalistické úvahy o počtu návštěvníků Rochusu nebudou mít podle již několika posudků negativní dopady na tamní faunu a flóru. A za druhé. Jestli je nám vyčítána uvažovaná návštěvnost 12 000 osob za rok, měli by si kritici uvědomit, že to není ani 35 osob denně. Jak tento počet může ohrozit přírodu, opravdu nechápu. A problém nevidím ani v nárazově zvýšené návštěvnosti například během pořádání kulturních a jiných akcí. Například zkušenosti z Putování Vinohradskou ulicí, které navštěvují tisíce až desetitisíce hostů, potvrzují, že koncept odstavných parkovišť, případně doplněný kyvadlovou dopravou, je zcela funkční.

Na kolik park Rochus přijde a kdo jej zaplatí? Přiznám se, že si dokáži představit účelnější vynaložení svých daní. Přece jen máme nemocnice, školy. Skutečně nám Rochus park nevybílí městskou kasu?

Nyní se plánuje investice ve výši 70 milionů korun, přičemž dotace z ROP může dosáhnout více než 52 milionů. Město již odsouhlasilo investiční příspěvek ve výši 7 milionů a 20 milionů poskytne holding Synot, který potvrdil také více než třicetimilionovou soukromou investici do Mařatského dvora. Ten vznikne na rohu Vinohradské a Družstevní ulice jako vstupní brána do celého areálu. V našem případě jde podle mne o úspěšný PPP model, při němž se velmi účelně doplňují veřejné a soukromé investice. I proto jsem přesvědčen, že park Rochus městskou kasu v žádném případě nevybílí.