Slovy díků v závěru mše nešetřili zástupci biřmovanců Sabina Trávníčková a Roman Dujíček.

„V prvé řadě moc děkujeme vám otče biskupe za dnešní obřad, přítomnost i požehnání. Také bychom chtěli vyjádřit svůj vděk vám otče Pavle (Macuro, pozn. red.) za obohacující přípravu, za to, že jste nám předal obrovské množství svých znalostí a současně jste nám byl ochoten naslouchat i diskutovat s námi. Děkujeme vám za vysvětlování a obohacování z pohledu moderního kazatele,“ řekl Roman Dujíček s tím, že za nepostradatelnou při přípravě na biřmování považuje přítomnost kaplana Jana Svozílka.

Biřmovanci nezapomněli poděkovat ani P. Janu Liškovi, jenž je převzal těsně po svém příchodu do bílovické farnosti o prázdninách právě od faráře Pavla Macury, biskupem „převeleného“ do Valašských Klobouk.

„Zprostředkoval jste nám duchovní problematiku z nového úhlu pohledu. Uvědomujeme si, že pro začátek vašeho působení v bílovické farnosti nebyl závěr našich příprav jednoduchý. Zvládl jste to ale bravurně,“ poznamenal Roman Dujíček.

Naposled uděloval biřmování v Bílovicích biskup Josef Hrdlička, a to 11. června 2017. V jeho případě šlo těsně před odchodem na zasloužený odpočinek o jedno z jeho posledních biřmování.

Biřmování (pochází z latinského confirmatio a znamená posílení, upevňování, utvrzování) je jednou ze sedmi svátostí katolické, pravoslavné a anglikánské církve (Katolická a pravoslavná církev znají svátost křtu, svátost smíření (pokání), svaté přijímání (Eucharistie, Viaticum), svaté biřmování, svátost manželství, svátost kněžství a svátost nemocných). Podle nauky těchto církví jde o svátost ustanovenou Ježíšem Kristem, jejímž prostřednictvím křesťan od Boha dostává jako dar Ducha svatého. Biřmování má poskytnout biřmovanému zvláštní sílu Ducha svatého, aby šířil a bránil víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové, aby statečně vyznával Kristovo jméno a aby se nikdy nestyděl za Kristův kříž.