Těmito slovy přibližuje středoškolská a vysokoškolská pedagožka Miroslava Poláková impuls, jenž stál před 34 lety za jejím rozhodnutím napsat knihu o antifašistickém odboji na Uherskobrodsku a zmapovat tím aktivity národního protiokupačního odporu z let 1939 – 1945 ve svém rodném kraji.

Pustila se tak do náročné a zdlouhavé práce, jež se stala jejím celoživotním dílem. Nakonec vznikla publikace s názvem Měli odvahu žít, o téměř 1300 stranách, doplněná 520 fotografiemi.

Miroslava Poláková v tomto svém rozsáhlém pojednání zpracovala kromě archivních materiálů také ústní výpovědi více než 140 osob a vedle Uherskobrodska v něm popisuje rovněž odboj na Bojkovicku a zasahuje až do okresů Zlín, Uherské Hradiště a Hodonín.

„Přistoupila jsem k napsání této knihy s vědomím, že o tomto období doposud nevznikla ucelená monografie, a tedy, že mám nejvyšší čas to udělat,“ přiznává Miroslava Poláková po více než třech dekádách kompletace knihy.

Autor jejího úvodního slova a předseda slovenského Klubu spisovatelů literatury faktu v jedné osobě, Jozef Leikert, ocenil kromě významného přínosu knihy zejména trpělivou, mravenčí práci Miroslavy Polákové.

Poukázal mimo jiné na enormní množství zdrojů, o něž se v publikaci opírá, a které tak dotvářejí detailní mozaiku životů a osudů lidí zapojených do protifašistického odboje ve východní části Moravy.

Zcela zaplněná síň

Nakolik bylo dokončení této knihy očekáváno, ukázala její prezentace v pátek 14. prosince v obřadní síni Panského domu v Uherském Brodě. Zájemci beznadějně zaplnili nejen její prostor, ale i další sál s obřadní síní propojený.

„Jsem velmi rád, že si autorka knihy k jejímu uvedení do života zvolila své rodné město Uherský Brod a nikoliv nějakou významnou akademickou půdu v Praze, jak by si tato monografie jistě zasloužila,“ poznamenal uherskobrodský místostarosta Petr Vrána.

Mezi přítomnými v obřadní síni Panského domu nechyběli ani syn popraveného Josefa Pelanta z Uherského Brodu Ivan Pelant, syn partyzána Jana Gazdíka z Korytné Jan Gazdík, manželka poslance Poslanecké sněmovny Petra Gazdíka Eva, současný uherskobrodský starosta Ferdinand Kubáník či jeho někdejší předchůdce Ladislav Kryštof.

O kulturní doprovod se hrou na klávesy postaral Jaroslav Šmilauer, úryvky z knihy četla herečka Slováckého divadla Jitka Hlaváčová a čtveřice absolventů Gymnázia Uherské Hradiště zahrála píseň Vladimíra Mišíka Sluneční hrob.