„V ateliéru restaurování písemných památek Bohumila Šimečka z Kyjova, který má dlouholeté zkušenosti se záchranou cenných písemných dokumentů, museli 548 stránek bible list po listu umýt, odkyselit, zafixovat, chybějící část doplnit a nakonec nově svázat,“ poznamenala historička Slováckého muzea Blanka Rašticová.

Téměř dvousettisícové náklady na opravu vzácné knihy se svorně podělili Zlínský kraj a ministerstvo kultury. Restaurovaná bible bude veřejnosti přístupná v hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti ve Smetanových sadech ve dnech 16.–18. prosince.

V Bibli zvané pražská, která je ode dneška až do pátku k vidění ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti je dochováno 548 listů a dodatečně vevázáno 16 listů psaných rukou. Bible byla v období mezi světovými válkami neodborně převázána, původní vazba se nedochovala.

„Stav prvotisku vyžadoval restaurátorský zásah a z toho důvodu požádalo Slovácké muzeum ministerstvo kultury ČR o přidělení dotace z prostředků Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví a tuto dotaci obdrželo ve výši 50 procent nákladů.

Druhou polovinou přispěl na restaurování zřizovatel muzea, jímž je Zlínský kraj. Náklady na restaurování činily 198 tisíc korun.

„Vzhledem k tomu, že Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nedisponuje personálním a technickým vybavením pro restaurování starých tisků, bylo restaurování bible svěřeno Ateliéru restaurování písemných památek Bohumila Šimečka z Kyjova,“ uvedla vedoucí oddělení historie Slováckého muzea Blanka Rašticová.

Nejde však o jediný exponát podobného druhu, který by v Uherském Hradišti chtěli obnovit. Další kniha zralá na důkladnou restaurátorskou prohlídku je tam Bible vydaná Jiřím Štyrsou v Mladé Boleslavi v roce 1525.

„Odhadované náklady na její odbornou obnovu ve výši 150 tisíc korun však nemáme. Muzeum by se chtělo znovu pokusit o získání grantu,“ sdělila Rašticová.