„V průběhu šestnácti hodin letošních cyrilometodějských slavností, tedy 4. a 5. července, usedlo k přepisování Bible v jejím muzeu ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje (VDCM) 376 dospělých a 72 dětí," informovala vedoucí informačního centra Eva Valentová.

Ruční přepisování prvního listu Korinťanům, Galaťanům, Efesanům, Filipanům, Kolosanům, Thesaloničanům, Titovi, Timotejovi a zčásti i Židů, není cvičením v psaní nebo malování obrázků dětmi, ale způsobem, jakým se lidé věřící i bez vyznání, zapojili do vnímání biblických textů.

„V předchozích letech byla opsána čtyři evangelia podle překladu Václava Bognera. Ze Starého zákona 5 knih Mojžíšových, žalmy, proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, dvanáct malých proroků a mudroslovné knihy," konstatovala Petra Číhalová z VCDM. Dodala, že v muzeu, kde se Bible přepisovala, byla expozice Knihy knih, jak se neobyčejná nadlidská kniha pro obyčejné lidské bytosti nazývá, kterou si účastníci přepisování mohli prohlédnout.

K nahlédnutí byly v Muzeu Bible dříve přepsané knihy a každý účastník přepisování si domů odnášel pamětní list. Pochlubit se jím mohly Rozálie (9) a Julie (6) Klimešovy z Teplic v Čechách. „Já jsem malovala seslání Ducha svatého, Julinka Ježíšova služebníka," svěřila se Rozálie.

Za dvanáct let přepisovalo texty Bible 6 227 dospělých a dětí.