To jsou situace, odhalené kamerami monitorovacích systémů v okresních městech Zlínského kraje. Ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži i Vsetíně dohlíží na bezpečnost obyvatel celkem 149 a vedení měst má v plánu jejich počet dále rozšiřovat. Na starosti je tam mají městští policisté.

„Zlín má k dispozici 39 kamer Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). Obecně sledují veřejné prostranství k zajištění veřejného pořádku či dopravy. V letošním roce byly zprovozněny tři nové kamerové body na městském Tržišti Pod Kaštany. Dále se připravuje obměna starší techniky na dvou až čtyřech místech ve Zlíně,“ řekl na dotaz Deníku mluvčí magistrátu města Zlín Tomáš Melzer.

Ilustrační foto
Oprava části průtahu Buchlovic způsobí řidičům komplikace

MKDS, jako situační prvek prevence kriminality a sociálně-patologických jevů, podle Melzera umožňuje nepřetržité sledování vybraných veřejných prostranství s cílem vytváření bezpečných zón, zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku.

Díky bezprostřednímu získání informací o bezpečnostní a pořádkové situaci ve sledovaných oblastech je také možné efektivní nasazování složek integrovaného záchranného systému.

„Kamerový systém tedy působí sám o sobě preventivně a je účinným nástrojem k předcházení protiprávního jednání, významně přispívá k jeho odhalování a zjištění pachatele. Je využíván nepřetržitě jak v rámci běžného výkonu služby, tak i během zvláštních bezpečnostních opatřeních např. v souvislosti s rizikovými sportovními utkáními,“ naznačil mluvčí zlínského magistrátu.

Autobusy MHD z roku 2001 skončily v kovošrotu. Naposledy sloužily ke cvičení hasičů.
Autobusy MHD z roku 2001 skončily v kovošrotu. Najeto měly přes 800 tisíc

V Uherském Hradišti i ve Vsetíně nepřetržitě, 24 hodin denně, sleduje život v ulicích a na náměstích 45 kamer.

„Když počítáme i dopravně bezpečnostní kamery, pak má městský kamerový a dohlížecí systém v Uherském Hradišti aktuálně 45 bodů. Jeho primární funkcí je prevence. Je nutné, aby byly monitorovány lokality, kde dochází k nejčastějším projevům narušování veřejného pořádku a trestné činnosti, zejména majetkové a jiné pouliční kriminality. Jde o projevy vandalismu, výtržnictví, sprejerství a podobně,“ uvedl mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma.

Městská policie Uherské Hradiště podle něj chce městský kamerový dohlížecí systém rozšířit o nový kamerový bod, a to na budově Hasičské zbrojnice na ulici 1. máje. Měl by monitorovat bezpečnostní a dopravní situaci v samotné ulici 1. máje a na ulicích Školní a Františka Kretze.

Ilustrační foto
Za miliony od státu staví na Valašsku tři mosty. Další silnice v kraji opraví

„Kamerový systém v Uherském Hradišti se v posledních letech významně podílí na odhalování řady trestných činů i přestupků a prokazuje značnou efektivitu v prevenci kriminality. Díky němu městská policie v mnoha případech dopadla vandaly, sprejery či výtržníky, někdy i přímo při činu. Poměrně často předává městská policie Policii ČR záznamy z kamerového systému, které slouží jako důkazní materiál při objasňování trestné a přestupkové činnosti včetně úseku dopravy,“ doplnil Jan Pášma.

Také veřejná prostranství ve Vsetíně jsou pod dohledem 45 kamer.

„Plánujeme jejich rozšíření například na sídlišti na Ohradě, zejména kvůli narušování veřejného pořádku a občanského soužití,“ prozradila mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Městský kamerový systém v Kroměříži tvoří 20 pevných kamerových bodů a pokrývá širší centrum města, školy, či nádraží nebo Bezručův park.

Rekonstruovaná železniční stanice ve Vsetíně.
Rekonstrukce nádraží i nový bytový komplex. Ve Vsetíně panuje stavební ruch

„Letos město plánuje výměnu stávajících analogových kamer za nové digitální v ulicích Ztracená a Na Sladovnách. Důvodem je efektivnější dohled nad kamerou sledovaném území,“ informoval Jan Vondrášek, mluvčí radnice v Kroměříži. Také tam městský kamerový systém pomohl v řadě případů.

„Namátkou lze uvést například poškozování městského mobiliáře, vánočního osvětlení či kontejnerů na odpad, sprejerství, poškozování soukromého majetku, například automobilů či květináčů, krádeže jízdních kol, jízdu automobilem do zákazu vjezdu či řízení vozidla pod vlivem alkoholu,“ vypočítal Jan Vondrášek.