Starosta Uherského Hradiště Libor Karásek se před několika dny sešel s místními bezdomovci. Nikoliv však ve svém úřadě, ale přímo v „terénu“. Postupně prošel několik lokalit, které jsou neblaze proslulé četnými komunitami lidí bez střechy nad hlavou. „Sešel jsem se s nimi v jejich provizorní budce, kterou si pro bydlení upravili v prostoru autobusové zastávky u vlakového nádraží, pak na autobusovém nádraží a v rozestavěném objektu na ulici 28. října,“ popsal svou netradiční pouť Karásek, kterého průzkum motivoval k závěru učinit co nejvíce pro nápravu stávajícího stavu. „Počet bezdomovců se neustále zvyšuje a podmínky, ve kterých žijí, jsou víc než alarmující,“ poznamenal Karásek.

Zvyšující se počet bezdomovců, přibývající znečistěné plochy a s tím spojené i pohoršení veřejnosti by měl eliminovat program, který chce v blízkém budoucnu realizovat Oblastní charita Uherské Hradiště spolu s radními.

„Naším cílem je vyselektovat přizpůsobivé bezdomovce, kteří by si osvojili základní hygienické návyky, a poskytnout jim pro tento účel potřebný prostor. Rádi bychom provozovali zařízení, kde by se mohli, po zaplacení symbolického poplatku, každodenně osprchovat. Se stavbou zařízení by mohli pomoci zástupci města,“ předestřela pracovnice Oblastní charity Uherské Hradiště Anna Konvalinková.

V případě, že zástupci města prostory pro sprchy neposkytnou, budou je vyčlenění zaměstnanci Charity vozit na své pracoviště, kde jim nabídnou možnost očisty.

Záměrem charitních pracovníků je rovněž přimět bezdomovce uklízet prostory, ve kterých se zdržují. Za úspěch považují zaměstnání několika jedinců, kteří našli azyl v ubytovně za městem. Tři z nich se střídají v pravidelných službách na toaletách u vlakového nádraží.

„Musím říct, že veřejná WC na vlakovém nádraží jsou díky dohledu obsluhy ve velmi dobrém stavu. Vůbec jsem ale netušila, že je hlídají lidé z ubytovny pro lidi bez přístřeší. To, jak jsou pečliví, jen dokládá, že i s těmito lidmi může být konstruktivní spolupráce,“ netají své překvapení čtyřiatřicetiletá Dagmar Bartoníčková z Uherského Hradiště.