Své o tom ví i maminka jedné z klientek Barbora Omelková. „Když zaprší nebo se postaví auto do vjezdu vedlejší tiskárny, je to problém. Já mám navíc auto s plošinou, které vyžaduje více prostoru, a tak to je rozhodně jen ku prospěchu,“ říká Barbora Omelková.

Jak potvrzuje i ředitelka diakonie Zuzana Hoffmannová, úprava plochy byla nutností. „Příjezdová cesta k budově byla vinou intenzivního využívání ve velmi špatném technickém stavu. Původní příjezd a vstup navíc nebyl uzpůsoben ke každodennímu využití klienty střediska, protože se jednalo o vedlejší vchod do budovy. Došlo k propadům cesty a odtoku dešťových vod do vstupního prostoru našeho objektu, což velmi znesnadňovalo manipulaci s klienty,“ vysvětluje situaci ředitelka.

Částka na úpravu prostoru byla vyčíslena na dvě stě čtyřicet tisíc korun, většinu prostředků získala diakonie od sponzorů a z dotací. Pětapadesát tisíc korun však stále ještě chybí. „Rádi bychom proto oslovili případné dárce, kteří by nám byli ochotni přispět jakoukoliv částkou. Věříme, že se nám díky jejich štědrosti podaří zpříjemnit našim klientům život,“ dodává Zuzana Hoffmannová. Veškeré podrobnosti o možnostech pomoci získáte na čísle: 737 507 915 nebo na e-mailové adrese: fundraising@strediskocesta.cz, případně osobně na adrese: Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště v budově bývalé mateřské školy naproti nového školicího střediska.

Petra Kučerová