Byl druhý červen 2010 a po propršené noci se krátce před osmou hodinou ranní objevuje na webových stránkách města Uherský Brod mimořádný oznam, že se očekává vylití řeky Olšavy z koryta.

„Upozorňujeme občany, kteří bydlí v blízkosti řeky, aby kromě opatření prováděných krizovým štábem města přijali také svá vlastní opatření k ochraně osob a vlastního majetku,“ varovala tehdy lidi krátká, ale výstižná zpráva.

O půl druhé hodiny později už tehdejší brodský starosta Ladislav Kryštof zvažuje evakuaci obyvatel holobytů v ulici Vazová, ohrožovaných vodním živlem.

Ochránit Kunovjany před podobnými hrůzami mají do budoucna protipovodňová opatření. Stavební úpravy řeky Olšavy za 320 milionů korun začaly před osmi měsíci a nyní mají zdárně za sebou třetinu projektu.
Olšavu v Kunovicích svazují zdmi i hrázemi. Povodně mají být minulostí

Rozlehlá laguna

Kvůli přívalům vody z kanalizace jsou uzavřeny některé komunikace v blízkosti řeky Olšavy. Krátce po poledni je nejhorší situace v Uherském Brodě v areálu trafostanice, uprostřed něhož se vytvořilo jezero, do kterého přitékala voda z protržené levé hráze řeky Olšavy.

Pytli s pískem se následně podařilo hasičům přítok zastavit a pomocí čerpadel vodu odsávat pryč. Kam však voda stále proudila, to byly zahrady několika rodinných domků v Havřicích, kde se dopoledne protrhl pravý břeh Olšavy.

„Řeka se tam rozlévala do polí, kde se propojila s Havřickým potokem a vytvářela rozlehlou lagunu,“ sdělil Ladislav Kryštof.

Ten si ještě dnes vybavuje nejen dramatické chvíle ze začátku června před deseti lety, ale také na povodně před téměř půl stoletím.

„Vzpomínám si také na povodeň v roce 1972, kdy se Olšava rovněž dostala v celé řadě míst mimo koryto,“ naznačil Ladislav Kryštof s tím, že v takových situacích místní rozhodně ocení vyšší a pevnější břehy řeky, letos speciálně vyztužované právě od trafostanice, tyčící se v Uherském Brodě nad Vlčnovským mostem.

Stavba Komunitního centra v Uherském Brodě je v červenci 2020 v plném proudu.
Víceúčelové komunitní centrum v Uherském Brodě roste jako z vody

Hotovo za dva roky

Stavba, kterou zahájili na jaře letošního roku, by podle vodohospodářů měla zajistit ochranu až 1500 obyvatel jižní části města před povodňovými stavy v řece Olšavě dosahujícími až do výše padesátiletého povodňového průtoku.

„Vlastní protipovodňová linie bude složena z ochranných zídek v délce přibližně 1400 metrů a zemní hráze v délce 600 metrů. Tato linie bude sloužit k přímému zabránění rozlivů povodňových průtoků do chráněného území. Uzávěrové šachty a hradidlové komory zabrání zpětnému natékání vod Olšavy kanalizační sítí do chráněného území,“ naznačuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Realizace protipovodňových opatření naplánovaná na roky 2020 až 2022 běží podle uherskobrodského starosty Ferdinanda Kubáníka v předstihu proti harmonogramu a je reálná šance, že budou práce dokončeny už v příštím roce.

„Záměrem je ochránit osoby a majetek na pravém břehu Olšavy v úseku od Šumického po Vlčnovský most proti až 50-leté vodě. Letos se zhotovitel soustředí na vybudování ocelových štětových podzemních stěn zatlačovaných do břehu po jeho celé délce. Dále probíhá vybudování železobetonových zídek proti přelití vody z řeky. Příští rok se soustředíme na provedení protipovodňovaných valů ze sypané hutněné zeminy a hlavně na vybudování dvou čerpacích stanic při vyústění kanalizace do Olšavy. Tyto mají zajistit, že i v době, kdy hladina Olšavy bude zvýšená, kanalizace odteče a nezaplaví níže položená místa,“ zmínil Ferdinand Kubáník.

Celkové náklady na realizaci protipovodňové ochrany Uherského Brodu jsou naplánovány ve výši 137 milionu korun. Stavba je financována z programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi IV“ za finanční spoluúčasti města Uherský Brod, Zlínského kraje a státního podniku Povodí Moravy.