„Když jsme kolem šestnácté hodiny skončili s generálkou na štědrovečerní živý betlém, vydal jsem se se skupinkou skautů roznášet betlémské světlo, které do obce přivezla Hedvika Hrabincová. Plamínek světla jsme za zpěvu koled předali snad do každého druhého domu, ale především lidem starým, kteří zůstávají ve svých domovech o Vánocích opuštěni,“ svěřil se Miroslav Kovářík, starosta Modré a vůdce tamního skautského střediska.

Jeho členy jsou kromě Modranských také skauti v Tupesích a Jalubí, kteří zase betlémské světlo šířili ve svých obcích.

„Jenom ve Velehradě se prozatím betlémské světlo nerozdává. A přitom tam také máme své členy. Možná že spoléhají na to, že si jeho plamínek přinesou do svých domovů z tamní baziliky Nanebevzetí Panny Marie,“ podotkl Kovářík.