Před pár lety jste se rozhodla zpracovat pro vaši cimbálovou muziku téma Desatera. Proč?
Protože je to téma natolik silné, že oslovuje nejen věřící, kteří chodí do kostela, ale má co říct i lidem, kteří neví, co se za deseti přikázáními skrývá. V neposlední řadě proto, že to ještě nikdo z pohledu a obsazení cimbálové muziky nezpracoval.

Bylo těžké vybrat k jednotlivým přikázáním vhodné písně?
Vyhledat potřebný materiál pro první tři přikázání bylo doopravdy velmi těžké. Strávila jsem nad tím bezmála tři roky. Po prvotním nadšení z nápadu přišlo velké vystřízlivění. Aplikovat lidovou píseň k prvním třem přikázáním, která jsou orientována k Bohu, nešlo. Probírala jsem se proto starými kancionály a notacemi, ve kterých jsem hledala vhodný tematický i hudební materiál. Všechna další přikázání se týkají vztahu člověka k jeho bližnímu. Tam už lidová písnička nabízí dostatečný výběr o vraždách, krádežích, smilstvu…

Čerpala jste při výběru z nějakého konkrétního regionu?
Nebrala jsem si za cíl, že by to mělo být vyloženě nějak regionální, přestože považuji Danaj za regionální muziku. V tomto tématu by to ale celému projektu spíše ublížilo. Vše se odvíjelo i od toho, že jsem si už předem vybrala hostující účinkující, ženský pěvecký sbor Netáta ze Strání nebo horňáckého zpěváka a primáše Petra Galečku, takže bylo jasné, že se v programu objeví také písně z Kopanic, Uherskobrodska a Horňácka. Vše se pomalu skládalo dohromady jako mozaika. Dokonce je tam jedna písnička i ze středního Slovenska, která se ale ve Strážnici hrávala. Všechny tyto skutečnosti napomohly pestrosti Desatera.

Již po deváté vyhlašoval Trnka Team Nivnice vítěze koštu slivovice a ovocných pálenek.
Módní přehlídka svatebních šatů vyšperkovala košt pálenek v Nivnici

Desatero stejně jako dva vaše dřívější projekty není pouze tradičním koncertem. Vlastně jde o multimediální vystoupení. Můžete nezasvěceným vysvětlit, oč vlastně jde?
Nejedná se pouze o koncert, ale konkrétní přikázání je vždy prezentováno i krátkou úvahou a zamyšlením. Tyto texty jsem napsala na základě promluv kněze Ladislava Simajchla. Namluvil je herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil. Mluvené slovo je podloženo fotografiemi, vážícími se ke konkrétnímu přikázání. Na mluvené slovo s doprovodnou projekcí potom navazuje konkrétní píseň pojící se k jednotlivým přikázáním Desatera. A víc neprozradím! Přijďte se podívat. (smích)

Je pravda, že z vašich dosavadních tří multimediálních projektů je Desatero zatím nejúspěšnější?
Je to tak, v těsném závěsu jsou uprkovské Písničky z malířovy palety.

Čím si to vysvětlujete?
Myslím si, že je úspěšné a žádané, protože jde o komorní a duchovní téma, se kterým můžeme vystupovat v kostelích i v době adventu a půstu před Velikonocemi. Posluchače vede k zastavení, zamyšlení nad životem a jeho pravými hodnotami.

Vaše vystoupení podpoří činnost Domácího hospice Antonínek, který provozují Charita Uherské Hradiště a Charita Uherský Brod. Vím, že máte díky vašemu pradědečkovi malíři Jožovi Uprkovi hluboký vztah k poutnímu místu sv. Antonína nad Blatnicí. Víte ale o provozu hospice, jehož název byl motivován právě Antonínkem?
Přiznám se, že o tomto hospici vím velmi málo a budu se těšit, že se díky našemu koncertu o této velmi užitečné aktivitě v našem regionu Slovácka dozvím více. Myslím, že hospiců je stále málo, málo se o nich ví a málo se podporují. Navíc mám k Antonínku skutečně hluboký vztah díky pradědovi a jeho obrazu Pouť u Sv. Antonínka . Je to místo, na které se dívám z našeho domu v Hroznové Lhotě. Požehnaný a promodlený Antonínek s manželem často navštěvujeme.

Otevření Nové expozice Komenský na jevišti světa a koncert Jaroslava Svěceného s Lucií Tóthovou.
Novou expozici Komenský na jevišti světa otevřeli spolu s ministrem kultury

Učíte v Základní umělecké škole ve Veselí nad Moravou i ve Skalici na Slovensku, máte svůj pořad v televizi Noe, vystupujete s cimbálovou muzikou Danaj a jste předsedkyní dramaturgické rady Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Zbývá vám někdy vůbec čas ke ztišení?
S přibývajícím věkem člověk dojde k poznání, že čas nám rychle utíká mezi prsty. Musela jsem se naučit uvědomit si priority. Mezi ně patří i to, s kým a jak budu trávit svůj volný čas. Naučila jsem se také říkat ne a odmítat (byť zajímavé) nabídky, což bych před deseti, patnácti lety neuměla. Snažím se proto nastavovat hranice tak, abych měla čas a prostor k vlastnímu usebrání.

Co plánujete dál?
Mám radost, že se nám podařilo nyní v době postní ve Vnorovech představit naše nové cédéčko s názvem Kostelní písně ze Znorov. Původně se jeho uvedení do světa mělo udít při koncertu v rámci festivalu Janáček Brno v září 2021. V Červeném kostele zazněla světová premiéra těchto písní, ale nosič se kvůli technickým problémům nestihl vydat. Snad je i symbolické, že jsme nosič uvedli do světa právě v místě, kde Janáček pobýval a místní kostelní písně osobně slyšel. V červenci 2022 bychom tento program měli prezentovat rovněž na festivalu Janáček a Luhačovice. Nezahálím/e. Letos nás s Danajem čeká nová deska. Zajímavá, otevřena širší posluchačské veřejnosti. Jsem ve fázi příprav a úprav, natáčet budeme ve druhé polovině tohoto roku.

Benefiční koncert Charity Uherské Hradiště se uskuteční ve farním kostele sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí v sobotu 9. dubna od 16 hodin. V programu vystoupí CM Danaj, Lenka Gajdová, Jan Gajda, Petr Galečka, Pavel Múčka, Magdalena Múčková, ženský sbor Netáta ze Strání a Staroměští mládenci.