Pane předsedo, zkuste naznačit či lépe řečeno odhadnout budoucnost KDU – ČSL.

Budoucnost začíná dnes a tady. Před čtyřmi lety jsme si vytyčili tři cíle a ty se nám podařilo splnit. Podařilo se nám vrátit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jsme bez dluhů a dokonce investujeme a nikdo dnes nepochybuje, že jsme strana, která má budoucnost a že nejsme vymazáni z politické mapy. To že jsme se dostali zpátky nebyla samozřejmost. Je to na české politické scéně unikátní a záleželo to na spoustě faktorů. Jedním ze zásadních bylo to, že jsme se chtěli vrátit. Chtěli jsme se vrátit, protože máme hodnoty. Na těchto hodnotách je založena naše politika. My pracujeme z přesvědčení.

Myslím, že křesťanská demokracie může být i v České republice hlavním politickým proudem, ale nebude to hned. Musíme být trpěliví, systematičtí a myslet na dlouhou dobu dopředu.

Dá se tedy říct, že vás v nejtěžších chvílích podržela členská základna?

To že, nenastal žádný dramatický odliv členů, pokračovali jsme dál a byli jsme schopni se vrátit považuji za unikátní a svědčí to o charakteru strany. Musel bych jmenovitě mnoha lidem poděkovat a výčet by byl velmi dlouhý. Nicméně byli tu tací, kteří dělali za minimální peníze. Byli tu tací, kteří spali na nafukovacích lehátkách v kanceláři, či byli i tací, kteří ze svého platili část nákladů strany. Řada členů pracovala pro naši stranu ještě intenzivněji i když z toho nic neměli a budoucnost byla nejistá.

Jste mnohde paušálně označování za stranu křesťanského venkova. Platí podle vás tato definice či se vám podařilo strukturu voličů více rozvrstvit?

Mnohé se změnilo. Změnilo se portfolio našich voličů a jednoznačným hmatatelným měřítkem jsou naše výsledky v Praze. Právě Praha je jediným regionem, kde se nám podařilo oproti roku 2006 posílit a to nejen v procentech, ale i v absolutním počtu hlasů. To není teorie to jsou tvrdá data. Stejně tak jsem rád, že jsme se vrátili do dalších velkých měst jako jsou Ostrava, Plzeň, Pardubice či České Budějovice. To znamená, že to klišé, že jsme strana venkova dávno není pravda a jsem rád, že na to máme relevantní data.

V několika po sobě jdoucích volbách jste dosáhli poměrně velkého úspěchu. Komunální volby jste v podstatě na počet zvolených zastupitelů i vyhráli. V čem tkví to kouzlo? A to zrovna v době, kdy jsou v kurzu různá hnutí a sdružení a zavedené politické strany dostávají od voličů za uši.

V těch čtyřech posledních volbách jsme vždy uspěli aniž bychom použili populismu, aniž bychom odstoupili od svých hodnot, aniž bychom říkali něco jiného, než to co říkáme celou dobu. Právě ta konzistence je důležitá v tom, že jsme nepodlehli vábení, abychom otočili kormidlo. Hodnoty musí zůstávat a z nich vycházet politický program. Tedy nikoli, že se podíváme co lidé chtějí slyšet, že bychom cílili na nějakou skupinu a té říkali co chce slyšet. My máme názor a ten nabízíme. Myslím si, že to je správná taktika a že tak to má být. Dokázali jsme, že i bez dopování anaboliky populismu jsme na vzestupu. Hrajeme na góly. nehrajeme na krásu.

Jak zatím hodnotíte vaše angažmá ve vládě?

Je pravda, že jsme nebyli nadšení a nebyli jsme si vůbec jistí zda do této vlády vstupovat a to vzhledem k programům i vzhledem k otázkám, které se týkají vyprofilování našich koaličních partnerů. U ČSSD to bylo jednodušší u hnutí ANO to bylo trochu složitější. Nicméně přišli jsme připraveni. To že se podařilo vyjednat naše programové priority bylo tím, že jsme program měli, že jsme jej neměnili během kampaně, že jsme s ním přišli na jednání a uměli jsme ho prosadit. Myslím si, že prosazení 80 procent našich programových priorit je něco, za co stojí v této vládě být.

Stojíte za vším co vláda prosazuje, nebo jsou i oblasti, se kterými tolik nesouhlasíte, ale snažíte se zachovat funkční koalici.

Kromě toho, že plníme náš program plníme i koaliční smlouvu. Ano, byly věci, které se nám nelíbí. Věci, které jsme díky těm našicm prosazeným 80 procentům priorit museli překousnout a museli je v rámci koaličních jednání obětovat. Museli jsme i přijmout věci u kterých si nejsme jistí zda jsou správné. Ale to je daň za koaliční vládnutí. Daň za to, že se nám podařilo prosadit 80 procent našeho programu. Navíc se domnívám, že jestli jsme se na tom dohodli, jakkoli se skřípěním zubů, tak to máme držet. Jestliže tady máme smlouvu tak ty se drží a to od nás každý očekává. Že budeme spolehliví, že držíme slovo a nezpochybňujeme to na čem jsme se dohodli. A to do té doby než se dohodneme jinak. To jsou principy, které by měly fungovat vždy, všude a v politice taky.

Zkuste prozradit nějaké motto se kterým by si vás lidé mohli spojit.

Co si myslíme, to říkáme. Co říkáme, to děláme. A jsem přesvědčený, že máme takto postupovat. Nejdeme cestou obrovského růstu. Jsem přesvědčený, že má-li mít strom kvalitní dřevo, musí růst pomalu.

Předsednictvo se příliš nezměnilo. Přesto je tam jedna nová tvář a to Ondřej Benešík právě ze Zlínského kraje. Co od něj očekáváte?

Skutečně se jedná v podstatě jen o jedno doplnění, ale jsem tomu velmi rád. Ondřej Benešík je předseda Výboru pro evropské záležitosti a zahraniční politika a politika evropská jsou pro nás výrazná témata, kterým se chceme věnovat a přesvědčit voliče, že jsme stranou, které nejsou ani tato témata cizí.

Prvním místopředsedou KDU-ČSL zůstává ministr zemědělství Marian Jurečka. Řadovými místopředsedy se stali: Zuzana Roithová, Jan Bartošek, Jiří Mihola a Ondřej Benešík.