Pracovníci VÚV začali s kontrolou kvality vody v Bečvě koncem ledna po dohodě s ministerstvem životního prostředí. Reagují tak na kyanidovou havárii na řece, která vloni v září zahubila na 40 tun ryb, i na další případy úniků niklu a dusitanů v následujících měsících.

Mění se místa i časy odběrů vzorků

Na třech místech mezi jezem Juřinka I a ocelovou lávkou k lokalitě Za Vodou, kde se nacházejí výustě odpadních vod několika velkých průmyslových areálů, odborníci jednou či dvakrát týdně odebírají vzorky. Místa namátkově střídají, stejně tak časy odběrů. Kontroly nikde předem neavizují.Odebírání vzorků z řeky Bečvy. Ilustrační fotoOdebírání vzorků z řeky Bečvy. Ilustrační fotoZdroj: ČTK

„Cílem monitoringu je shromáždit údaje pro následnou instalaci přístrojů na kontinuální měření kvality vody a zároveň mít pod preventivním dohledem podniky, které do toku vypouštějí odpadní vody,“ uvedl ředitel ústavu Tomáš Urban.

Získané vzorky se vyhodnocují v laboratořích ústavu a státního podniku Povodí Odry. Sleduje se devět vybraných chemických a biologických parametrů jakosti vody.

„Účelem je zachytit možný negativní vliv zdrojů znečištění a v případě významného snížení jakosti povrchových vod pak využít expertní systém NAVAROSO k detekci jeho možných příčin,“ přiblížil Urban.

Pochod za Bečvu ve Valašském Meziříčí v lednu 2021
Posudek k otravě Bečvy? Žádné překvapení, říká senátorka

Expertní informační systém NAVAROSO
Systémem poskytuje křížově provázané údaje potřebné pro rychlé získávání informací o možných příčinách zhoršení jakosti vod, postupech k určení typu znečištění a odhadu jeho šíření ve vodoteči. Tím se zrychluje detekce možného zdroje znečištění a zlepší prevence znečišťování přesnější a rychleji dostupnou informací o jeho potenciálních zdrojích v povodí. Systém je prioritně určený pro složky zasahující při výskytu havárie na vodách (IZS, ČIŽP, vodoprávní úřady a správci povodí). Zdroj: VÚV TGM

Výsledky testů vzorků vody jsou veřejně dostupné na speciálním webu becva.vuv.cz. Na stejných stránkách dostanou prostor také data z dalších kontrol, které na Bečvě provádí valašskomeziříčská radnice. „Náš úřad zajišťuje monitoring vytipovaných výustí, abychom v případě potřeby dokázali určit zdroj znečištění,“ uvedl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Ve vsetínské místní části Skalník hořely dvě chaty
Dvě chaty ve vsetínské místní části Skalník zachvátil požár

Měřící stanici spustí o prázdninách

Stržínek jednal s ředitelem VÚV Tomášem Urbanem a jeho náměstkem pro výzkum a odbornou činnost Liborem Ansorgem na konci dubna. Domlouvali spolupráci při zřízení a zajištění provozu nepřetržitého monitoringu vody v Bečvě. Zajistí jej výzkumná stanice umístěná ve Lhotce nad Bečvou. Aktuálně se chystá její stavba.

„Máme podanou žádost o stavební povolení. Pokud půjde vše dle plánu, mohli bychom výzkumný monitoring spustit už v polovině letošních prázdnin,“ potvrdil Libor Ansorge.

Generální zkouška Národního očkovacího centra 9. dubna v Praze.
Vakcín do prázdnin dorazí dost i pro dvacátníky. Je ale třeba zrychlit očkování

Stanice bude měřit a vyhodnocovat biologickou jakost vody nepřetržitě za využití vodních organismů – perlooček.

„Monitoruje se jejich reakce na aktuální kvalitu vody, přičemž v případě varovných signálů je možné automaticky odebrat vzorky,“ doplnil Ansorge. Zároveň automaticky odejde oznámení příslušným složkám IZS a kompetentním úřadům.

Pro zařízení ve Lhotce je prozatím naplánovaný roční pilotní výzkumný režim. Přístroje včetně vlastní stanice v ceně tři miliony korun budou majetkem výzkumného ústavu. Roční provozní náklady v odhadované výši 250 tisíc korun bude během pilotního projektu také hradit VÚV.