„Tak velký počet restaurátorů se na žádném místě v naší vlasti ještě nikdy nesešel," uvedla Věra Homoláčová, koordinátorka projektu Barokní Velehrad, který bude hotov do konce letošního roku a který přímo navazuje na projekt Velehrad centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, jenž po pěti letech skončil v listopadu 2014.

Jana Spathová, ředitelka Národního památkového ústavu v Kroměříži,, potvrdila, že na omlazení církevních památek na Velehradě pracují renomovaní restaurátoři z firem Akant, Pracom a Archatt. „Obrazy ve většině bočních kaplí baziliky byly poměrně zachovalé, v některých kaplích ale naproti tomu byly i několik centimetrů dlouhé statické trhliny, jimiž do chrámu zatékalo. Uvolněné části bylo potřeba přilepit a pak přistoupit k rekonstrukční retuši," prozradil restaurátor Tomáš Skořepa.

„Do konce roku by měly být v bazilice ukončeny restaurátorské práce všech bočních kaplí, oboltáří, zákristie, Královské kaple a kaple Matky jednoty křesťanů, ve Stojanově gymnáziu pak Zimního sálu, refektáře a křížové chodby před ním," vypočítala Jana Spathová. V kaplích bočních lodí obnovují specialisté také osvětlení, půdní prostory chrámu dostanou novou elektroinstalaci.

Do péče restaurátorů se v bazilice znovu dostaly i barokní chórové lavice pro řeholníky s bohatou ornamentální výzdobou z přelomu 17. a 18. století. „Na sklonku dvacátého století byly kvůli značnému napadení červotočem převezeny na čtyři roky do odborné firmy v Čechách, prošly ozářením a pertifikací (zpevnění dřeva pozn. aut.). Jejich stav se ale vlivem vlhkosti v bazilice opět zhoršil," vysvětlila Jana Spathová.

Kromě baziliky restaurátoři obsadili mimo jiné také Zimní sál Stojanova gymnázia. „V něm proběhly restaurátorské práce nástropní malby a stěn, které byly zakryty vápennými nátěry, jež bylo potřeba celoplošně odkrýt. Nyní retušujeme malby a provádíme barevné rekonstrukce," upřesnil restaurátor David Zeman.

V rámci projektu Barokní Velehrad finišují v těchto dnech také stavební práce v centrálním nástupu z přirozeného Velehradu, tedy z místa křížení ulic Hradišťská a U Lípy, do Stojanova nádvoří před bazilikou. Návštěvníci poutního místa se mohou těšit na vydlážděné vyhlídkové terasy při vstupu do Stojanova nádvoří či únikové pískovcové schody u ohradní zdi. Svůj díl potřebné péče dostává kaple sv. Vendelína na nároží ohradní zdi kláštera.

„Termín dokončení zmíněných prací v rámci projektu Barokní Velehrad je 31. prosince letošního roku. Celková výše dotace činí 75 milionů korun, Evropská unie přispěla 64 miliony, zbylých jedenáct milionů je ze státního rozpočtu," doplnila Věra Homoláčová.