„Už tehdy jsem tvrdila, že nás kvůli tomu v tom letošním roce čeká pořádný kvapík. A také že čekal," svěřila se koordinátorka projektu Věra Homoláčová, která má už jedenáct let na starosti omlazovací kúru poutního centra Velehradu.

Projekt Barokní Velehrad se soustředil na dokončení obnovy nejexponovanějších míst areálu poutního místa. Akce, která byla ve čtvrtek 26. listopadu slavnostně zakončena závěrečnou konferencí, zahrnovala opravu a restaurování kaplí v bočních lodích velehradské baziliky, zákristie, Královské kaple, kaple Panny Marie – Matky jednoty křesťanů, oboltáří a chórových lavic pro řeholníky s bohatou ornamentální výzdobou.

„Ty ač byly před dvaceti lety kvůli napadení červotočem zbavovány nebezpečného škůdce v jedné odborné firmě v Čechách, musely opět projít rukama restaurátorů," informoval Josef Homoláč, garant technického řešení zmíněného projektu. Omlazení se podle něj dočkala unikátní barokní zpovědnice pro nedoslýchavé a dvě malé rokokové zpovědnice. V kaplích bočních lodí bylo obnoveno osvětlení a v půdních prostorech byla zavedena nová elektroinstalace.

V péči téměř padesáti restaurátorů nebyla jen bazilika, ale také Zimní sál, refektář, schodiště pod ním a křížové chodby v objektu Stojanova gymnázia. „Omlazením prochází kaple sv. Vendelína při vstupu do Stojanova nádvoří, která byla v havarijním stavu a dělala poutnímu centru ostudu," konstatoval Josef Homoláč. Do konce roku by měly být dokončeny nové vyhlídkové terasy, únikové pískovcové schody u ohradní zdi a před vstupem do nádvoří církevního areálu přibude vodotrysk. „Celková výše dotace z prostředků Evropské unie činí téměř 64 miliony korun, ze státního rozpočtu 11 milionů korun," informovala Věra Homoláčová.

Zatímco bazilika se zaskvěla v plné kráse, o bývalém klášterním areálu to podle ní nelze říct. „Stačí se podívat na obvodové zdi kolem něj, nebo na kapli sv. Jana Nepomuckého na nároží u kamenného barokního mostu. Chceme-li obnovu poutního centra dotáhnout do konce, ještě tu bude co dělat," nechal se slyšet olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Radost z toho, že bazilika je po rozsáhlé obnově skvostem poutního centra, má radní pro kulturu Zlínského kraje Ladislav Kryštof. „Bude sloužit v intencích odkazu sv. Cyrila a Metoděje, a to, dědictví otců, zachovej nám, pane," poznamenal radní.

Ačkoliv velká část bývalého klášterního areálu včetně baziliky absolvovala v uplynulých letech rozsáhlou stavební a restaurátorskou obnovou, Arcibiskupství olomoucké jako vlastník nemovité národní kulturní památky bude v omlazovací kúře poutního centra pokračovat. „V případě úspěšnosti získání dotace z připravovaného programu IROP by měly projít stavební a restaurátorskou obnovou vybrané prostory bývalého kláštera cisterciáků, kaple sv. Jana Nepomuckého, ohradní zeď klášterního areálu a objekt vrátnice," naznačila Jitka Seidlová ze stavebního odboru Arcibiskupství olomouckého.