Osm restaurátorů z pražské společnosti Brandl provádí v kněžišti a příčné lodi čištění fresek, plastických výzdob, štuků a mramorů od hrubých nečistot – prachu a podobně. Pracují na specifickém lešení, které je podle statiků použito v České republice poprvé.

„Hlavně se luxovalo. Fresky jsme v první fázi čistili sodným těstem, pak jsme je myli čistou vodou a nyní je umýváme speciálními prostředky,“ popsala práci akademická malířka-restaurátorka a jednatelka firmy Brandl Zdenka Kafková.

Po sejmutí přemaleb a nevhodných dodatků přijde na řadu zpevnění fresek a retuš. „Obnovu nástěnných maleb a plastických výzdob v transeptu a presbytáři provádějí renomovaní restaurátoři vystudovaní na vysokých školách, kteří k tomu mají licenci ministerstva kultury,“ konstatoval akademický malíř a restaurátor Jan Severa, který se této činnosti věnuje čtyřicet let.

Technika nástěnné malby anorganickými barvami na čerstvou omítku byla v minulosti v bazilice několikrát opravována, retušována a přemalována. „Protože předcházející malíři a restaurátoři neměli k dispozici dobré čisticí prostředky, obvykle poškozené místa na freskách přemalovali. My ty přemalby musíme odstranit. Při jejich sundávání a obnově fresek musíme postupovat v souladu s památkovou péčí,“ vysvětlila Kafková.

Restaurátorské práce v kněžišti a příčné lodi podle ní začaly za pět minut dvanáct. „Poslední obnova v této části baziliky se uskutečnila ve třicátých letech minulého století. V kupoli nad transeptem je v několika místech odpadlá omítka. Příčinou bylo zatékání střechou do kupole,“ uvedla koordinátorka rekonstrukčních prací v bazilice Věra Homoláčová s tím, že by měly restaurátorské práce v kněžišti, příčné lodi a kaplích svatého Bernarda a svatého Benedikta skončit v roce 2010.

V témže roce by se měl nad hlavní oltář baziliky vrátit i restaurovaný obraz Nanebevzatí Panny Marie, který si ve svém pražském ateliéru vzala do práce akademická malířka Radana Hamsiková.

Opravám napomohla šestisettisícová dotace euro z finančních mechanismů EHP Norsko, třímilionová injekce z Krajského úřadu Zlín a patnáct tisíc euro od rakouské partnerské diecéze San Pölten.