„Farní úřad ve Velehradě se do programu Noci kostelů zapojil podruhé. Jeho záměrem bylo přilákat do baziliky nejen lidi věřící, ale také ty, jenž kostely běžně nenavštěvují. Zatímco loni v průběhu pěti večerních hodin navštívilo baziliku 523 lidí, letos jich do ní přišlo za čtyři hodiny o padesát víc," uvedla vedoucí Informačního centra Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje Petra Číhalová.

Noci v bazilice předcházela hodinová dětská mše svatá s kytarovým doprovodem, při níž zazněla promluva určená především chlapcům a děvčatům, pro něž je bohoslužba součástí jejich křesťanského života. Noc v posvátném prostoru pak nabídla návštěvníkům nepřeberné množství kulturních aktivit.

V podání Cvrčků s kytarou, dětské scholy z velehradské farnosti, zazněla v půlhodinovém koncertu celá řada rytmických křesťanských a duchovních písní. O další půlhodinku písniček a hudby se postarala dětská cimbálová Džbánek z Tupes. V jejím podání zazněly písně My jsme děti tvé, Je stále přítomná, Vše, co mohu dát a řada dalších.

„Krásný zážitek jsem si odnesla z varhanního koncertu Jakuba Macka a jeho žáka Lukáše Rady. V jejich podání zazněly skladby Georga Friedricha Händela, Johana Sebastiana Bacha či Emericha Kálmána," řekla spokojeně Jarmila Novotná z Velehradu. Bazilikou pak stoupaly rytmické křesťanské a duchovní písně staroměstské scholičky či skladby v podání koncertního dechového kvarteta z Modré.

Na hodinovou procházku historií baziliky se vydali návštěvníci s průvodkyní Sašou Chytkovou. Noční prohlídku sakrální stavby mohli návštěvníci ukončit třeba prohlídkou kaple Matky křesťanské jednoty, Královské kaple nebo sakristie.