A to je nad očekávání rekordní výsledek. Udávané číslo 416, tedy rozdíl v množství lodí oproti loňské sezóně, hovoří za vše.

Důvodem vzrůstající křivky s počtem lodí i návštěvníků je hned několik. Jedním z nich je posun začátku plavební sezóny na poslední dubnový týden na žádost provozovatelů lodní dopravy i samotné vodácké veřejnosti. Květnu nadělili taktéž plavební dny navíc i spolu s „komorovacími hodinami“.

Mohlo by se zdát, že období extrémního sucha mohlo výsledek co do kvantity návštěvnosti velmi negativně ovlivnit, ale opak je pravdou. Ačkoliv závěr měsíce srpna donutil Státní plavební správu přijmout opatření k částečnému omezení provozu, podařilo se minimalizovat dopady na účastníky rekreační plavby.

Nejúspěšnější průměr zaznamenal úsek mezi plavební komorou Uherský Ostroh a Vnorovy. Tam se rozdíl vyšplhal na téměř tisícový přírůstek ve srovnání s rokem 2017. Naopak stagnující summa summárum podtrhli v Huštěnovicích, kde jejich plavební komoře pochybělo 18 lodí do dosažení počtu loňského.

„Povodí Moravy, s cílem zvýšit komfort plavby po Baťově kanále a podpořit její další rozvoj, bude i letos po skončení plavební sezóny pokračovat v realizaci plánovaných oprav a příprav plavební cesty na nadcházející sezónu,“ vypověděla s nadějnou vizí za Povodí Moravy Jana Kučerová.