Dříve nalezené poruchy usnadňují rozhodování lékařům i pacientce. „Pokud se zjistí vývojové vady v tomto stadiu těhotenství, je rozhodování u maminky podstatně jednodušší. Jestliže se rozhodne přerušit těhotenství, je to příznivější než provádět výkon třeba ve dvacátém týdnu,“ vysvětlil primář gynekologicko-porodnického oddělení Zdeněk Adamík.

Vyšetření zajišťuje vždy ve čtvrtek zkušená genetička Dhaifalah Ishraq z Fakultní nemocnice v Olomouci, která metodu v České republice rozšířila. „Tuto techniku jsem začala používat v roce 2004. Prohlídka trvá patnáct až dvacet minut a zhruba do hodiny jsou výsledky,“ objasnila. Ultrazvukové vyšetření doplňuje ještě biochemický rozbor na oddělení lékařské mikrobiologie a biochemie. „Do programu pak zadáme biochemické hodnoty z vyšetření krve matky, které zpřesní odhad rizika plodu,“ uvedla primářka oddělení Nataša Bartoníková.

Vyšetření novou metodou už absolvovalo asi sedmdesát pacientek. Pro několik z nich bohužel lékaři neměli dobrou zprávu. Prohlídce, kterou plně hradí zdravotní pojišťovna, se podrobila také sedmadvacetiletá Vladana Trnková z Bojkovic. „Je to již mé třetí těhotenství. Vyšetření není bolestivé, výsledků se nebojím,“ reagovala.

Screeningové metody u těhotných žen jsou zaměřeny zejména na odhalení Downova, Edwardsova a Patauova syndromu. Jedinci s Downovým syndromem mají fyzické a mentální poškození. Dále mají větší riziko dalších zdravotních problémů, jako jsou srdeční vady. Každý člověk s touto nemocí je jiný. Mnoho z nich žije produktivní život, jiní jsouu ale velmi limitováni fyzickým a mentálním handicapem. Riziko Downova syndromu stoupá s věkem rodičky.