ÚZSVM o převodu majetku informoval na svém webu. „Betonové mosty stojí na pozemcích obce i na parcelách, které vlastní fyzické osoby. Vedou přes ně účelové komunikace, které slouží veřejnosti a převodem do majetku obce tak bude i nadále zajištěn jejich veřejně přístupný charakter,“ uvedl úřad.

Březolupský zámek
Březolupský zámek proslavila pověst o otisku čertova kopyta a strašidelném tichu

Mosty patří mezi stavby, které nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí. „Jde o zemědělské mosty na našem katastru. Do vlastnictví jsme dostali to, o co jsme se doposud stejně starali,“ okomentoval Deníku nový stav věcí starosta Bánova Marek Mahdal.

Mosty převedené státem obci Bánov: