Proto se vodohospodáři pustili do oprav opevnění i na úseku mezi plavebními komorami Huštěnovice a Babice. Ten je dlouhý více než jeden a půl kilometru, práce by měly být dokončeny v dubnu 2019. „Veškeré práce budou zajišťovány z levého břehu Baťova kanálu tak, aby nezasahovaly do pravobřežní části hrází s cyklostezkou. Provoz na ní může být bez omezení zachován,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. (hed)