Taková rozhodná slova pronesl ministr financí Andrej Babiš krátce poté, co si osobně prohlédl prostory uherskohradišťské věznice. Do té zavítal v pátek 27. května společně s ministrem kultury Danielem Hermanem, zástupci Zlínského kraje, města či okresního soudu. Věznice je podle jeho slov ponurou součástí naší historie a rozhodně by měla být opravena a zachována pro další generace. Sám ministr údajně donedávna ani netušil, že podobné místo vůbec existuje. „Byl jsem zcela konsternován, když jsem četl ty texty a nechápu, že lidi dokážou dělat taková zvěrstva. Společně jsme se dnes shodli na vybudování památníku připomínajícím temnou historii věznice, ve zbytku areálu by pak mohl najít své místo například okresní soud či státní zastupitelství," nastínil vizi Andrej Babiš. V té se údajně s Danielem Hermanem zcela shodují.

„Žádné centrální muzeum komunistických zločinů v České republice není, možná nejblíže k tomu má památník Vojna u Příbrami. Ovšem právě tato bývalá věznice v Hradišti by mohla být velmi výrazným místem takového celostátního připomínání. Proto podobný příslib peněz z ministerstva financí je pro nás zásadní," vyjádřil se Daniel Herman, jehož ministerstvo by budoucí památník mělo nejspíš ve své správě. Pietní místo by mělo zabírat zhruba do deseti procent celého areálu. Zbytek by patřil dalším institucím.

Andrej Babiš při návštěvě věznice přislíbil, že během nejbližších dnů jeho ministerstvo prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připraví patřičnou dohodu mezi ministerstvem financí, kultury, spravedlnosti, Zlínským krajem a městem Uherské Hradiště. Pokud poté současný vlastník objektu, kterým je ministerstvo spravedlnosti, respektive okresní soud v Uherském Hradišti, vyjádří nepotřebnost tohoto majetku, věznice přejde do vlastnictví ÚZSVM. To pak zajistí provedení studie ohledně detailních možností jejího využití. „Stát sice někdy funguje jako moloch, ale rozhodně to budu tlačit dopředu. Další náležitosti budou co nejdříve, já si totiž kladu vždy krátké termíny," poznamenal Andrej Babiš. Zda se v případě oprav věznice bude jednat o částku 300 milionu korun, která vzešla už z dřívější studie z roku 2012, anebo se podaří vysoutěžit jinou, ukážou podle jeho slov následující měsíce.

Plány vítá předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti Hana Kurfiřtová. „Naše působení ve věznici se jeví jako vůbec nejlepší řešení našeho současného stavu. Pokud soud z této dohody nakonec nevyjde naprázdno, záměr rozhodně podporujeme. Zmíněné rozhodnutí o nepotřebnosti objektu vydá předseda soudu. Pokud budeme mít v ruce pojistku, že se v souvislosti s věznicí opravdu počítá i se soudem, není důvod nepotřebnost nevyslovovat," sdělila Slováckému deníku Hana Kurfiřtová. A dobrý pocit má z páteční návštěvy také starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

„Návštěv už tu bylo sice hodně, nicméně poté, co se nám podařilo osvětlit celou situaci kolem věznice, sílu toho místa, stejně jako naši morální povinnost vůči těm, kteří tady trpěli, jsem po dnešku rozhodně optimistický," konstatoval Stanislav Blaha. Stejné pocity má i senátor a podnikatel Ivo Valenta, který se v otázce věznice rovněž dlouhodobě angažuje. „Jsem rád, že můj dřívější apel na pana Babiše a setkání s panem Hermanem nakonec vyústily v řešení, které jsme nabízeli od začátku. Přál bych si, aby se volby konaly každým rokem. Krátce před nimi se totiž politici dávají do pohybu a mnohaleté kauzy jsou náhle řešeny. Na Slovácku by tak jistě vyrostlo mnoho prospěšných staveb a problémy, které region dlouhodobě trápí, by rychle zmizely," komentoval páteční dohody Ivo Valenta.

Za získaný osobní zážitek z prostorů věznice v případě obou ministrů jsou rádi také zástupci spolku Memoria, který usiluje o důstojné využití objektu. „Věříme, že aktuální tendence věc opravdu posouvat blíže reálnému řešení nevyprchá a bude podchyceno, aby i v případě jakýchkoliv proměnných v čase, se věznice dočkala důstojného využití," konstatovala předsedkyně spolku Anna Stránská s tím, že Memoria každopádně trvá na určitém uchování minimálně traktu samotek a vězeňské kaple.