„Iniciativa na jejich kompletní obnovu a přesunutí zhruba o deset metrů na důstojnější místo vzešla v rámci revitalizace centra vesnice před třemi roky, a to od zastupitelů obce i občanů," uvedl Miloslav Maňásek, bývalý starosta obce.

Protože zub času zahlodal do kamenných památníků padlých babických občanů, potřebovaly opravu jako sůl. Zastupitelstvo obce si na památníky posvítilo při revitalizaci centra obce a rozhodlo o jejich omlazení.

Do parády si je před dvěma roky vzal huštěnovický kameník Zdeněk Habáň, do jehož dílny byly převezeny, aby jim vrátil důstojnou tvář. Po jeho odborném zásahu by měly památníky vydržet bez restaurátorského zásahu několik let.

„Oprava památníků, vydláždění plochy kolem nich i přístupového chodníku k nim, neuzavřené oplocení a osvětlení si z obecního rozpočtu vyžádalo 450 tisíc korun," informovala asistentka babické starostky Marie Šuranská, která zve jménem obce veřejnost na nedělní žehnání pomníkům, které začne v neděli v 14.30 hodin.

O půl hodiny později se v kostele sv. Cyrila a Metoděje uskuteční koncert Růže pro válečné veterány se sólistou Jurijem Kruglovem a za doprovodu Jana Krále. U pomníku bude stát čestná stráž v dobových uniformách.

„Udržování památníků padlých v dobrém stavu je pouze jednou stranou mince. Neméně důležité a pro budoucnost možná i důležitější je udržovat v dobrém stavu také lidskou paměť a připomínat si oběti válek," sdělila své pocity babická starostka Martina Horňáková.