„Kapacita hrobových míst je zatím dostačující, ale chyběly nám urnové hroby. O pohřbívání touto formou mají dnes lidé větší zájem. Stávající tři řady urnových hrobů byly už zaplněny,“ uvedla babická starostka Martina Horňáková.

V novější části hřbitova přibyly kromě urnových hrobů, vybudovaných z prefabrikátů a vysypaných kamínky, lavičky k odpočinku zejména seniorů, stojan na konve, odpadkový koš, zdroj vody, zeleň a zpevněné plochy v podobě chodníků, které byly k urnovým hrobům prodlouženy ze starší části místa posledního odpočinku.

„Rozšíření hřbitova přišlo na 755 tisíc korun. O dotaci ze Zlínského kraje na urnová místa, která se pronajímají, jsme žádat nemohli, ale na pořízení zpevněných ploch a ozelenění jsme od něj dostali 253 tisíc korun,“ sdělila Martina Horňáková.

V další etapě rozšíření kapacit babického hřbitova by podle starostky mělo dojít k vybudování kolumbárních schránek pro uložení uren.