„Naše situace je doslova kritická. Požádala jsem o ubytování v garsonkách nemocnice, která podobným žádostem v případě volných kapacit čas od času vyhovuje. Zajímala jsem se také o možnost bydlení v nových bytových domech v kasárnách, prozatím však žádná má snaha neuspěla,“ tvrdí Blanka Janků, matka pětileté Aničky a šestnáctileté Michaely.

Ve stejné situaci se ocitla také její kamarádka z ubytovacího zařízení Eva Blahová, která se stará rovněž o dvě děti. „V azylovém domě nám řekli, že nám už nemohou dále pomoci. Vůbec nevím, kam půjdeme, asi skončíme pod mostem,“ rozplakala se Blahová.
Vedoucí azylového domu nechtěla případ obou žen blíže komentovat. „Já vám neřeknu vůbec nic, obraťte se na místostarostu Blahu,“ řekla a spěšně se rozloučila.

Místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, který má sociální problematiku na starosti, tvrdí, že ženy ještě všechny možnosti nevyčerpaly.

„Klientky jsou v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi ve Véskách ubytovávány na dobu jednoho roku. Během této doby jim pomáháme začlenit se do společnosti a nalézt adekvátní ubytování. Pokud se to ženám nepodaří, mají možnost požádat o sepsání nové smlouvy. To je však plně v kompetenci ředitelky azylového domu, která zpravidla přihlíží na dodržování denního režimu ze strany obyvatelek tohoto azylového zařízení,“ vysvětlil Blaha.

Ke svízelné situaci obou žen se vyjádřila také vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví hradišťské radnice Květoslava Zlatušková. „Podobnou situaci řešíme poprvé, protože azylový dům ve Véskách je otevřen od července minulého roku. Klienti si ale při přijetí musí uvědomit, že jejich bydlení je vázáno smlouvou na dobu určitou a nemohou svou situaci řešit tvrzením, že jim odmítáme po skončení smlouvy pomoci. Mají možnost hledat si pronájem,“ poznamenala Zlatušková.

Obě ženy, kterým hrozí, že budou muset stávající azyl opustit, chtějí svou situaci znovu prodiskutovat s vedoucí zařízení ve Véskách. „Jediná naše šance tkví v prodloužení nájemní smlouvy. Jinak z nás budou bezdomovci,“ krčí bezradně rameny Eva Blahová. Případ budeme i nadále sledovat.

Přečtěte si také:

Azylový dům: ženě s malou dcerkou hrozí vyhazov