„Kuchyňku jsme získali od nadace Ostravsko-karvinské doly. Její pořizovací cena byla zhruba sto třicet tisíc. Museli jsme ale provést poměrně náročné stavební a technické úpravy interiéru,“ informovala ředitelka zařízení ve Véskách Jana Skuciusová.

Azylový dům provozuje obecně prospěšná společnost Petrklíč už třetím rokem. V současné době tam azyl našlo šest maminek s celkem deseti dětmi. Obyvatelé mají k dispozici osm bytů.

„V současné době máme jeden volný byt, další slouží pro akutní případy, pro krátkodobé ubytování klientů,“ vysvětlila Skuciusová, která považuje za největší úspěch dosavadního provozu zařízení dobré zkušenosti klientek.

„Spousta žen, které tady bydlely nebo bydlí, začalo nový život,“ podotkla ředitelka. Naopak za neúspěch považuje absenci společenských prostor, které citelně v domě chybí. Zástupci zařízení chtějí oslovit zřizovatele se žádostí o vypracování žádosti na projekt, který by umožnil zbudování takových prostorů ve střešní části objektu.