„Ještě navíc není nic definitivně rozhodnuto, na připravovaném návrhu pronájmu budovy 263 se může ještě leccos pozměnit," upozornil hradišťský místostarosta Zdeněk Procházka.

Opoziční zastupitel Jan Zapletal (ANO 2011) namítá, že se Hradiště mělo poučit od Olomouce, kde se prý experiment s umístěním lidí bez domova v blízkosti centra města neosvědčil.

„Olomoucká Charita před několika lety vybudovala podobné zařízení v centru města na Biskupském náměstí. To se poté stalo místem, kde se zejména mladí vágusové chovali agresivně a hlučně a tamní strážníci měli v dané lokalitě na třináct set zásahů," argumentuje Jan Zapletal.

ČTĚTE TAKÉ Bezdomovci se přestěhují na Třídu maršála Malinovského

Sám prý přišel s jiným umístěním azylového domu, jenže neuspěl. „Navrhoval jsem relativně prázdnou ulici v bývalé vojenské správě, kde by se bezdomovci mohli alespoň umýt, najíst a převléci. Nic z toho však nebylo vyslyšeno. Navíc je úmyslně ignorován názor veřejnosti, aniž by byla alespoň iniciována debata," zlobí se.

Podle místostarosty Uherského Hradiště Zdeňka Procházky jsou ale srovnávána dvě odlišná zařízení. Problémy mají pouze tam, kde se zřídila s nízkoprahovým denním centrem také noclehárna. „Z těch měst pak máme zprávy, že může docházet k rušení nočního klidu a k dalším přestupkům. Jenže to se nás netýká, že by tam mohla být i ubytovna, je málo pravděpodobné," vysvětlil místostarosta.

Podle něj navíc umístění azylového domu do budovy č. p. 263 ještě stále není jisté. „Nic není definitivně rozhodnuto, na připravovaném návrhu pronájmu budovy se ještě může leccos pozměnit," dodal Zdeněk Procházka.

MĚSTSKÁ POLICIE JE PRÝ NA PŘÍPADNÉ POTÍŽE PŘIPRAVENA

Problematiku podle něj vedení města konzultovalo s odborníky, kteří dali jasné stanovisko, že denní centrum pro tyto skupiny v Hradišti chybí a podle zkušeností z jiných měst je lepší umístit takové zařízení blíže k centru města.

S tím souhlasí i vedoucí azylového domu Cusanus Zdeněk Vávra.

„Vzhledem k tomu, že se službou denního zázemí pro bezdomovce přibydou také sociální pomocnice, které se pohybují v terénu, je třeba jejich pracoviště umístit co nejblíže lokalitám, kde svými službami pomáhají. Není to tak, že se bezdomovci zdržují v blízkosti budovy Charity, spíše je musíme vyhledávat v centrech města," vysvětlil Zdeněk Vávra.

Ke zklidnění bezpečnostní situace bude Charita intenzivně spolupracovat také s městskou policií. Ta je na případné vybudování útočiště pro bezdomovce na třídě Maršála Malinovského připravena.

„Nejenže se scházíme se zástupci Charity, ale jsme také nachystaní na všechny případné varianty. Chci obyvatele města ubezpečit, že uděláme vše, co bude v našich silách, aby situace zůstala nadále bezproblémová. Koneckonců jsme s takovými možnostmi počítali i při pořizování nového kamerového systému, který inkriminované úseky ve Smetanových sadech bude monitorovat," nechal se slyšet Vlastimil Pauřík, velitel městské policie v Uherském Hradišti.