„V našem městě bylo zatím vyzváno k odstranění odstavených vozidel nezpůsobilých provozu jejich 38 provozovatelů. Dvě byla předána k dalšímu řešení Odboru životního prostředí. Před samotným přistoupením k odtahům automobilů jich bylo 20 odstraněno provozovateli samotnými,“ uvedla mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká.

Likvidace takovýchto vozidel podle ní umožnila rozšířit parkovací kapacity města o další parkovací místa a vyčistit veřejná prostranství od těchto odstavených autovraků.

„Dlouhodobě jsme nemohli nic dělat s autovraky, které nám po městě zabíraly parkovací místa nebo zavazely někde na silnicích. Ledy se naštěstí hnuly. Doposud jsme na to byli krátcí, ale teď po jejich odtahu se zablokovaná místa uvolňují. Budeme v odtazích pokračovat,“ řekl uherskobrodský starosta Ferdinand Kubáník.

K první vlně odtahů bylo podle Sladké předáno celkem 11 vozidel, jejichž odtah byl zahájen 19. listopadu v ulici Na Láně, kde se aktuálně nacházely dva autovraky.

Další odtahované autovraky byly odstavené například v ulici U Olšavy, Šaripova, Šumická, Větrná, Dolní či na sídlišti Neradice. V prosinci by mělo být (v případě, že si je neodstraní provozovatelé sami) řešeno odtahem v Uherském Brodě dalších pět automobilů.

„Podmínkou odtahu je, že má auto půl roku propadlou technickou kontrolu. Pokud si majitel bude chtít svůj vůz vyzvednout, musí zaplatit poplatek kolem 1500 korun za odtah a 1000 korun za každý měsíc jeho stání na parkovišti v Uherském Hradišti, kam je odtahová společnost převáží, protože takovou plochu v našem městě k dispozici nemáme,“ dodal Ferdinand Kubáník.

Stejně jako pro Uherské Hradiště i pro Uherský Brod zajišťuje odtahy vraků firma BCARS.cz.

Kapacita odstavého parkoviště je dostatečná

„Je vybavena odtahovými vozidly s mechanickou rukou, popruhy a disponuje volnou kapacitou zpevněných ploch přímo v uzavřeném areálu, navíc tyto plochy jsou pod kamerovým dohledem,“ řekl Deníku uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.

Podle majitele společnosti BCARS.cz Radima Bíly je odstavné parkoviště v Uherském Hradišti Zva Olšávkou zaplněno jen z malé části.

„Momentálně tam máme uskladněných dvacet automobilů z Hradiště i z Brodu. Kapacita plochy přitom činí až sto vozidel,“ prozradil Roman Bíla.

Novela zákona o pozemních komunikacích, která obcím v případě odstavených vozidel částečně rozvázala ruce, nabyla účinnosti letos 30. dubna.

Novelizovaný zákon mimo jiné umožňuje vlastníkům pozemních komunikací vyzvat provozovatele vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší než šest měsíců, ke zprovoznění vozidla, či jeho odstranění mimo pozemní komunikaci.

V případě zjištění takto odstaveného vozidla město zasílá (případně také zveřejňuje) jeho provozovateli výzvu k odstranění nebo zprovoznění vozidla do dvou měsíců od doručení (zveřejnění).

Pokud si provozovatel vozidlo nevyzvedne, rozhodne silniční správní úřad o jeho prodeji ve veřejné dražbě. Neprodá-li se auto, má možnost vlastník pozemní komunikace auto poslat do šrotu.