Svůj vůz měl zaparkovaný před domem a běžně ho užíval. Proto ho dopis, který obdržel z města, doslova šokoval. „Kontaktoval jsem úředníky s tím, že automobil rozhodně není vrakem. Je opatřený espézetkou, má zaplacenou silniční daň a veškerá potřebná pojištění. Připouštím, že mám prošlý termín pravidelné technické kontroly, to však nečiní z auta vrak. Úředníci ale překvapivě trvají na svém. Mám prý vůz odstranit,“ kroutí nechápavě hlavou Stloukal. Za pravdu mu nepřímo dává i ředitel Odboru provozu silničních vozidel z ministerstva dopravy ČR Josef Pokorný. Ten ve svém dopise Stloukalovi mimo jiné píše, že pojmem vrak se rozumí vozidlo, které není opatřeno registrační značkou a je trvalé nezpůsobilé k provozu. Stloukal ale tvrdí, že úředníci označili jeho vůz jako zjevně technicky nezpůsobilý. „Za tuto zjevnou nezpůsobilost však nelze považovat stav, kdy vozidlo má pouze prošlý termín příští pravidelné technické prohlídky, a jiný „zjevný“ důvod přitom neexistuje,“ píše Stloukalovi Pokorný.

Zástupci města ale si ale slovo vrak vysvětlují jinak. „Zákonem č. 13/1997 Sb. V platném znění, bohužel, není přesně definováno, co je vozidlo trvale nezpůsobilé k provozu (vrak) a právní názory na postup týkající se odstraňování vraků z pozemních komunikací se různí. K vašemu tvrzení o správnosti či nesprávnosti výkladu příslušných ustanovení zákona městským úřadem podotýkám, že k závaznému výkladu zákona je s konečnou platností v tomto případě oprávněn výhradně soud,“ odepsal na stížnost Stloukala ohledně úředního postupu tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště Josef Botek. Ten zároveň v dopise označil postup pracovníka odboru dopravy, který Stloukala vyzývá k odstranění vozu, za standardní. „Určitě se s tím nesmířím, a budu hledat zákonné způsoby, jak úředníky přesvědčit, že se mýlí. Auto určitě neodvezu do šrotu a budu ho dále užívat,“ tvrdí Stloukal.