Ta vzniknou díky mimořádné investici, kterou aktuálně v obci chystají. Příslib dotace tam totiž umožní opravit náves. Střed obce by se za pomoci peněz z Evropské unie měl změnit takřka od základu. Stavební práce by se měly rozjet na jaře příštího roku. Záměr na rekonstrukci návsi pak bude na tyto plány bezprostředně navazovat. „Podoba návsi se dlouho neměnila. Naposledy v roce 1994 se mírně změnila vysázením jeřabin v blízkosti silnice, dnes z nich zůstalo asi jen sedm stromů," vysvětlil starosta obce Karel Malovaný, jenž přiznal, že příliš v dotaci nedoufal. „Přestože jsme se rozhodli pro vyšší spoluúčast na těchto investicích, konkrétně se jedná o bezmála čtyřicet procent, to, že jsme dotaci získali, mě docela překvapilo. Zájemců bylo totiž velmi mnoho," podotkl Karel Malovaný.

V plánech obce byly původně jen opravy chodníku a silnice. Poté, co se objevila dotační výzva, ale vedení Jalubí plány přehodnotilo a projekt přepracovalo do nové podoby. „Začlenili jsme do něj výstavbu nových parčíků, odpočinkových zón, výsadbu zeleně a další nezbytný mobiliář. Také jsme tam zakomponovali informační tabule a stánek pro mobilní prodejce," vysvětlil starosta Karel Malovaný. Počítá se také s vybudováním nových odstavných míst pro automobily. Vedení obce považuje tuto změnu za velmi důležitou, auta totiž doposud parkovala kromě jiného i na travnatých plochách podél silnice. Po úpravě návsi vzniknou podélná stání, která umožní bezpečné odstavení aut. Nově tak v obci přibude celkem zhruba 25 parkovacích míst o celkové délce zhruba 400 metrů.

Rekonstrukce návsi bude stát deset až jedenáct milionů korun, šest milionů z této částky uhradí dotace Evropské unie, zbytek částky poskytne obec ze svého rozpočtu.

Oslovení obyvatelé Jalubí plány na změnu podoby návsi vítají. „Pravda je, že svízelná situace je především s parkováním v obci. Řada lidí už před svými domy zlikvidovala předzahrádky a místo nich vytvořili raději prostor pro parkování. Vedení obce tento trend evidentně vnímá, a plány na odstavná parkování jsou tak jeho reakcí na tuto potřebu," podotkl Michal Horák z Jalubí, který uvítal i další plánované změny. „Centrum obce dostane vzhlednější tvář. Poměrně pravidelně chodím na jednání zastupitelstva a z reakcí lidí vidím, že příznivců aktuálních plánů neustále přibývá," dodal Michal Horák.