Sdružení asi rok realizuje projekt zaměřený na konkrétní pomoc romským rodinám ve Zlíně a okolí. Od té doby se mu podařilo najít práci devíti Romům, pro jednoho klienta zabezpečilo rekvalifikační kurz. Řekli to představitelé společnosti ARGO.

Špatnou situaci Romů v Česku a na Slovensku ve čtvrtek mimo jiné kritizovala pravidelná výroční zpráva amerického ministerstva zahraničí o dodržování lidských práv ve světě. Všímá si neonacistických výpadů proti menšinám v obou zemích. Na Slovensku pak kritizovali i špatné zacházení s Romy ze strany policie. „Romové čelí vysoké úrovni chudoby, nezaměstnanosti, negramotnosti a rozšířené diskriminaci v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a bydlení,“ uvedla zpráva v části věnované Česku.

„Jeden z největších problémů je v zaměstnávání Romů,“ řekla romská terénní pracovnice ARGO Darina Pulhošová. Podle ní se s málokterým Romem, který žádá o práci, potenciální zaměstnavatel baví. „Zaměstnavatelé Romům nevěří, že budou pracovat. Nedají jim ani šanci. Je mi to líto, protože o děti se takové rodiny řádně starají, doma mají vše v pořádku. Hodně Romů mi říká, že z České republiky odejdou jenom proto, aby v jiné zemi dostali práci,“ podotkla.

Miriam Majdyšová ze zlínského úřadu práce již dříve řekla, že negativní postoj zaměstnavatelů k Romům žádajícím o práci nemusí být čistě rasistický. Poukázala na celkově špatnou situaci na trhu práce. Na konci loňského roku nezaměstnanost v kraji činila rekordních 10,8 procenta a za první dva měsíce letošního roku se stále zvyšovala.

Za rok existence projektu sdružení zaevidovalo 165 klientů včetně dětí, u kterých provádí pravidelnou terénní práci. Pracovnice vyřešily 34 zadlužení, našli zaměstnání devíti uchazečům a pro jednoho klienta zabezpečili terénní kurz. Pro čtyři klienty našli vhodné bydlení. Jejich práce spočívá například i v osobních asistencích při jednání na úřadech.

K romskému etniku se podle sčítání obyvatel Zlínského kraje z roku 2001 hlásilo 439 lidí z téměř 597 tisíc. Podle odborníků ale v regionu žije přes 4000 romských obyvatel.

Projekt ARGO je tříletý, potrvá ještě dva roky. Náklad na něj činí přibližně šest milionů korun. Organizace na něj získala dotace z Evropské unie a ministerstva práce a sociálních věcí.

„Projekt život Romům zlepšil. Díky němu někteří z nich našli bydlení, práci. V globále se ale situace nezlepšila. Mně se dokonce zdá, že je stále horší. Vzniká velká propast mezi majoritní společností a Romy,“ poznamenala ředitelka ARGO Božena Kalinová.

Aktivity související s romskou integrací a prevencí sociálně patologických jevů několik let podporuje například Zlínský kraj. Letos na ně uvolní stejně jako vloni 3,3 milionu Kč. „Samozřejmě že hejtmanství hledá možné úspory v rozpočtu. Nicméně toto je natolik důležitá věc, že jsme se rozhodli zachovat objem peněz stejný jako vloni,“ řekl mluvčí kraje Milan Plesar.