„Veřejný prostor městské zeleně s mobiliářem bude mít díky své poloze uprostřed obytné zóny vysoký potenciál pro využití ke každodenní rekreaci. Bude sloužit lidem k odpočinku,“ poznamenala mluvčí hradišťské radnice Petra Vaďurová Zemčíková.

Architektonická koncepce parku vychází z přírodních podmínek stanoviště a koresponduje s výraznými krajinnými celky v okolí Uherského Hradiště.

„Velký důraz klademe na původnost použitých dřevin a na harmonii s okolní krajinou,“ dodala Zemčíková.

Název nového parku mohou zvolit obyvatelé města formou ankety. Tu městští úředníci vyhodnotí koncem letošního roku. Plochy v parku budou, podle projektu, určeny spíše pro pěší návštěvníky.

Chodníky mají být mlatové, s obrubou ze žulových kostek. Nezpevněná pískovaná plocha uprostřed by měla sloužit jako víceúčelové hřiště pro petanque a podobné vyžití.

Výstavba parku bude rozdělena do několika etap.

„V první fázi dojde na úpravy terénu, vyklizení starých zátěží a založení cestní sítě. V konečné fázi pak bude prostor zatravněn, osázen javory, olšemi, babykami a dalšími stromy. Počítáme také s výsadbou keřů a plochu doplníme městským mobiliářem,“ vysvětlila Zemčíková.

Práce na výstavbě nové zelené plochy se mají rozběhnout příští rok. Přesné datum bude ale odvislé od získání dotací, které chtějí hradišťští radní pro tento záměr získat ze státních fondů.