„Ještě před samotným začátkem obřadu arcibiskup požehnal opravený kříž před kostelem. Pěkně tím navázal na žehnání dvou opravených křížů v minulém roce při místní pouti ke kapli svaté Anny," poznamenal Petr Hofírek. Naposled se biřmování v Dolním Němčí konalo před třemi lety, téměř na den přesně 22. září 2013. Tehdy tam toto označení křesťanské dospělosti přijalo 55 věřících.

Biřmování (z latinského posílení) je jednou ze sedmi svátostí katolické, pravoslavné a anglikánské církve. Podle nauky těchto církví jde o svátost ustanovenou Ježíšem Kristem, jejímž prostřednictvím křesťan od Boha dostává jako dar Ducha svatého. Biřmování podle katolické nauky vtiskuje do nitra člověka nezrušitelné znamení. V západní církvi se biřmování u dospělého uděluje spolu se křtem, avšak pokud jsou křtěny malé děti, je zvykem je biřmovat až ve starším věku (obvykle od 14 let).