Před osmnácti lety stálo máslo 10,- Kčs. Zanedlouho bude stát 60,- Kč.

Před osmnácti lety banány byly jen o Vánocích, zahraniční zboží jen za tuzexové bony a na toaletní papír a dámské hygienické vložky se stály fronty. Dnes je na každém rohu supermarket a v každém městě hypermarket.

Před osmnácti lety byly na auta pořadníky a ve městech bylo kde parkovat. Dnes si auto odvezete ihned, a dokonce ho nemusíte ani okamžitě platit. Ale ve městě ho nemáte kam postavit.

Těch pár příkladů ukazuje, co se u nás za 18 let, které od 17. listopadu 1989 uplynuly, změnilo.

Změnila se i média a my jsme Vám, milé čtenářky a milí čtenáři, tuto změnu chtěli dnes na titulní straně Vašeho Deníku ukázat.

Proto jsme ji poskládali z článků, které přesně před osmnácti lety vyšly v československých novinách.

Věříme, že se na nás za toto připomenutí nebudete zlobit. A nebojte se, už v pondělí 19. listopadu bude titulní strana vypadat znovu tak, jak jste zvyklí.

Aktivizace členů strany

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Nejdůležitější místo ve zprávě, kterou přednesl předseda stranické organizace Josef Straka, patřilo zkvalitnění členské základny. V současné době má stranická organizace 74 členů a kandidátů, což je 13,8 procenta stálých pracovníků v závodě.

Konstruktivní tón umožňuje věcnou diskusi, to byl základ členské schůze ZO KSČ v závodě TON

„I přes veškerou snahu výboru o neustálé rozšiřování členské základny nemůžeme být s dosaženými výsledky spokojení. Například v provozu Jarošov jsou ze šedesáti pracovníků pouze tři členové strany, přičemž ani jeden není vedoucím hospodářským pracovníkem! Obdobně je tomu i v oddělení leštírna. Velmi málo máme komunistů v řídící sféře, především mezi ministry, ale i na úseku obchodním a ekonomickém,“ řekl soudruh Straka a uvedl, že to pramení z nezájmu o práci ve straně nejen u dělníků, ale i techniků, a někdy také z neodpovědného přístupu stranických skupin.

(Slovácká jiskra 11/1989)

 

Sovětští generálové u Milouše Jakeše

Generální tajemník ÚV KSČ Milouš Jakeš přijal ve čtvrtek v Praze hlavního velitele Spojených sil členských států Varšavské smlouvy armádního generála Photra Luševa. V soudružském rozhovoru posoudili některé otázky vývoje mezinárodní situace a její vojensko–bezpečnostní aspekty. Milouš Jakeš zdůraznil význam součinnosti členských států Varšavské smlouvy a spolupráce mezi armádami pro zajištění jejich obranyschopnosti.

(čtk, 16. 11. 1989)