„Ukázky způsobu života i řemesel si získaly v čase školních výletů takovou přízeň, že je na rok rozšíříme na čtrnáct dnů,“ poznamenal správce skanzenu Lubomír Sláma.

Děti se mohou podívat, jak si obyvatelé Velké Moravy vyráběli oděvy, pekli chléb či jaké užívali zbraně.