K zakládajícím členům tohoto spolku patří i dvaadvacetiletý student Petr Šimek z Jalubí. „Naše sdružení se zabývá obnovou dobového života z období Velké Moravy. Jsme parta lidí, kteří se sešli již při stavbě archeoskanzenu a na začátku pomáhali s jeho výstavbou a při vykopávkách,“ zavzpomínal Šimek. Sdružení se postupně rozrostlo ještě o další nadšené milovníky historie, kteří si chtěli dokázat, že zvládnou dovednosti našich předků. Před třemi lety se mladí lidé dohodli a oficiálně zaregistrovali občanské sdružení Velekomoravané.

Sdružení se věnuje celé škále historie od řemesel až po vojenství starých Slovanů. „Prostě všemu, co patřilo ke každodennímu životu našich předků,“ říká Šimek. Každý Velkomoravan se pak podle svého zájmu a dovedností specializuje na určitou oblast. Petr Šimek se při objevování života našich předků soustředí především na kovářství. „Vždycky mě zajímalo a lákalo objevovat staré technologické postupy. Konkrétní podobu však mé snažení nabralo až při výstavbě skanzenu v Modré,“ říká Šimek, kterého vedle kovářství uchvátila rovněž příprava staroslovanských pokrmů.

Velkomoravané si vedle nožů či nářadí sami vyrábí i kostýmy a další potřeby denního života. Co se týká zpracování kovů, Šimek již s kolegy vyzkoušel nejen kování železa, ale i tavbu bronzu a stříbra v replikách pecí, které vlastnoručně postavili. Jelikož kromě původní přípravy chleba mnoho dokladů o stravování starých Slovanů není, Velkomoravané vytvářejí z tradičních surovin své vlastní recepty.